Stredoslovenský regionálny klub - Onboarding, alebo ako privítať nového člena " na palube"

20. jún 2017 - Banská Bystrica, Hotel Lux, Námestie Slobody 2, Banská Bystrica​  
workshop

 

Odborný garant: Marek BOBÁK, HR Director, Stredoslovenská energetika - Distribúcia,a.s. 

 

Hostia:
Erika Bališová, HR manažér, Knauf Insulation, s.r.o.
Lucia Nacíková, Consultant, Amrop Slovakia, s.r.o.

Katarína Chovancová, vedúca tímu HR business partnerov pre retailovú sieť, VÚB, a.s.

 

 

Na workshope budeme diskutovať aj o týchto témach: 

  • Ako znížiť fluktuáciu zamestnancov počas 1. roka zamestnaneckého pomeru?
  • Ako komunikovať s novými zamestnancami?
  • Onboarding začína už pred nástupom...
  • Ako efektívne využiť technológie - gamifikácia, onboarding portál...?

 


Program:
08:30 - 09:00 - Registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 - Odborný program
10:30 – 10:50 - PRESTÁVKA
10:50 – 13:00 - Odborný program 

 

Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 16. júna 2017 
Podujatie má limitovanú kapacitu. 


Účastnícky poplatok:
členská organizácia HRcomm - zdarma
základná cena 65,- EUR/ 1 účastník

Kapacita podujatia naplnená, už nie je možné sa prihlásiť.


Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie. 

 

Spôsob úhrady:
na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. 2622190573/1100, VS:117. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.