Stredoslovenský regionálny klub - Pripravte sa na súlad s GDPR - praktický workshop pre HR

30. november 2017 │ Banská Bystrica, Hotel Lux (Námestie Slobody 2)
praktický workshop pre HR

 

Odborný garant: 

Marek BOBÁK, HR Director, Stredoslovenská energetika - Distribúcia,a.s. 

 

Hostia:
Dagmar ZUKALOVÁ, Advokátka a konateľka, Zukalová - Advokátska kancelária s.r.o.

 

Na workshope sa budeme venovať:

 

A) Zásadám spracovania osobných údajov  a ich dopadu  na HR procesy 

  • získavanie údajov o kandidátoch cez sociálne siete, 
  • prijímanie zamestnancov, uzatvorenie pracovnej zmluvy, spracúvanie osobných údajov počas trvania pracovného pomeru, 
  • uchovávanie osobných údajov po skončení pracovného pomeru, 
  • monitorovanie zamestnancov, voľný pohyb osobných údajov.

 

B) Tvorbe Akčného plánu pre HR do mája 2018

 

C) Riešeniu prípadových štúdií

 

Podkladové materiály na stiahnutie:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 :

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/print/387

Vládny návrh zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (prešiel prvým čítaním v NR SR):

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=704

 

Program:
08:30 - 09:00 - Registrácia účastníkov
09:00 - 10:45 - Odborný program

10:45 - 11:15 - Prestávka

11:15 - 13:00 - Odborný program

 

Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 27. novembra 2017 
Podujatie má limitovanú kapacitu. 


Účastnícky poplatok:
členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti bezplatne, každý ďalší účastník 40,- EUR

základná cena 65,- EUR/ 1 účastník

Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie. 

 

Spôsob úhrady:
na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS:117. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

 

Miesto konania:

Hotel LUX

Námestie slobody 397/2, 974 01 Banská Bystrica

(Mapka TU)

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať