Stredoslovenský regionálny klub - Strategic Talent Acquisition

4. apríl 2019 – Žilina (vydavateľský a vzdelávací dom Poradcu podnikateľa)

9:00 - 12:00 

 

Odborný garant: Marek BOBÁK, riaditeľ sekcie Ľudské zdroje, Stredoslovenská distribučná, a.s. 

 

 

Hostia panelovej diskusie:

Zuzana BODZANOVÁHR Manager SK, CZ & HU, Metsa Tissue Slovakia

Gabriela KADLEČÍKOVÁ HR Manager, Schaeffler Kysuce

Michal BRITVÍK generálny riaditeľ, Ryba Žilina

 

Moderuje:

Ladislava MOLNÁROVÁ Talent Acquisition Partner, Amrop

 

Prezentáciu z podujatia si môžete stiahnuť TU.

 

 

Program:

8:30 – 9:00

Registrácia účastníkov

9:00 – 9:20

Úvodné slovo, privítanie hostí, oboznámenie s programom

Ladislava MOLNÁROVÁ │ Talent Acquisition Partner, Amrop

Marek BOBÁK │ vedúci Stredoslovenského regionálneho klubu HRcomm

9:20 – 9:45

Talentizmus

Igor ŠULÍK │ Managing Leadership Partner, Amrop

9:45 – 10:00

PRESTÁVKA

10:00 – 11:45

Panelová diskusia na tému Strategický prístup k získavaniu talentov alebo Ľudí treba poznať skôr, ako ich potrebujeme získať

11:45 – 12:00

Záver

 

Uzávierka prihlášok:

Prihlásiť sa na podujatie môžete do 29. marca 2019.

 

Účastnícky poplatok:

členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti zdarma, každý ďalší účastník 40,- EUR

základná cena 65,- EUR / 1 účastník

Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie.

 

Spôsob úhrady:

na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 119. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.

V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

 

Miesto konania:

Vydavateľský a vzdelávací dom Poradcu podnikateľa, s.r.o.

Ulica Martina Rázusa 23/A

010 01 Žilina

(mapka TU)

Partneri