fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
TREND konferencia HR manažment 2018

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

 

Člen HRcomm:

318,- Eur (bez DPH) / 1 osoba

Predplatiteľ TRENDU u vydavateľa:

358,- Eur (bez DPH) / 1 osoba

Základný účastnícky poplatok:

398,- Eur (bez DPH) / 1 osoba

 

V poplatku sú zahrnuté  materiály, občerstvenie. Poskytnuté zľavy na účastnícky poplatok sa počítajú zo základného účastníckeho poplatkuZľavy nie je možné navzájom kombinovať.
Pre prihlásenie na konferenciu, prosím, vyplňte registračný formulár: REGISTRAČNÝ FORMULÁR.

 

Účasť na základe novinárskej akreditácie je podmienená schválením zo strany organizátora konferencie.

 

V poplatku sú zahrnuté materiály, obed, občerstvenie. Uzávierka prihlášok na konferenciu je 27. septembra 2018.
Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou rozhodne dátum odoslania prihlášky. Po prijatí Vašej prihlášky Vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť pred termínom konferencie. Ako variabilný symbol uveďte číslo zálohovej faktúry.

 

STORNO PODMIENKY:

27. - 29.09.2018 ......................... 80 % účastníckeho poplatku                   

30.9. - 2.10.2018 ........................ 100 % účastníckeho poplatku

 

Organizátor konferencie akceptuje iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na konferencii. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník. Daňový doklad bude vystavený i v prípade neúčasti, pokiaľ nepožiadate o zrušenie záväznej prihlášky písomnou formou v súlade so storno podmienkami

 

Kontaktná osoba: Daniel Pšenák, tel.: 02/ 321 312 22, e-mail: daniel.psenak@newsandmedia.sk