fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
TREND konferencia HR manažment 2019

8. október  2019 (utorok)

 

 

  • Blok I | AGILITA

 

Agilita je schopnosť organizácie prispôsobovať sa neustálym zmenám, adaptovať sa, rýchlo sa meniť a uspieť v rýchlo sa meniacom, neistom a turbulentnom prostredí. Agilný prístup je o rýchlosti, prekonávaní bariér a používaní zdravého úsudku. Kľúčom je neustály rozvoj smerujúci k jednoduchým ale trvalo udržateľným výsledkom s pozitívnym dopadom. Nepriateľom agilného prístupu je hierarchia, ktorú je potrebné nahradiť dôverou.

 

08:00 - 09:00

   

Registrácia

       
     

Moderátorka: TATIANA ORGLEROVÁ │ Prezidentka, HRcomm

HR Director Central and Eastern Europe, Knauf Insulation

       

09:00 - 09:40

   

Natal DANK  Director and Founder Southern Blue Consulting

 

09:40 - 10:20

 

   

Barbora PAULOVIČ DECKEROVÁ │ Director, IBM Partner Ecosystem IBM Central & Eastern Europe

 

10:20 - 10:50

   

Coffee break

 

10:50 - 11:30

   

Peter BENKOVIČ │ Partner, Maxman Consultants


  • Blok II | DÔVERA

 

Slovník Collins English Dictionary definuje dôveru ako vieru v to, že druhý človek je čestný, úprimný a dobrovoľne nerobí nič zlé. Najdôležitejším faktorom úspechu každej organizácie je schopnosť jej lídrov využívať dôveru, moc a pracovať so svojou autoritou. Skutoční lídri využívajú dôveru na iniciovanie spolupráce a na to, aby ostatných posilňovali a inšpirovali.

Dôvera podnecuje lojalitu, ktorá následne inšpiruje ľudí k tomu, aby robili, čo je v ich silách a priniesli to najlepšie pre tím v ktorom pracujú, ako aj pre celú spoločnosť.
Pre získanie dôvery a rešpektu je nevyhnutné prejavovať dôveru, rešpekt a úprimne sa zaujímať o iných. Ak sa budete správať podľa tohto pravidla - limity sa stratia.

 

11:30 - 12:30

   

Čoskoro zverejníme

 

12:30 - 13:40

   

Obed

 

13:40 - 14:20

 

 

 

Martin KELE │ General Director, Matador Group

 


  • Blok III | KULTÚRA

Kultúra je motorom každej organizácie! Ovplyvňuje náš spôsob života, to, aké hodnoty vyznávame, aké vzťahy vytvárame a aké rozhodnutia robíme. Kultúra však zároveň môže byť komplexná, chaotická, nepredvídateľná, iracionálna... Na to, aby sme dokázali objavovať nové kreatívne možnosti, musíme vedieť prijať komplexnosť jednotlivých kultúr.


John Curran z Veľkej Británie ju s nami preskúma využitím niekoľkých zaujímavých príkladov. Ako jeden z priekopníkov podnikovej antropológie sa špecializuje naformovanie organizácií, ktoré sú vysoko produktívne a zamerané na ľudí, za účelom dosiahnutia rastu.

 

14:20 - 15:00

   

Lucia HLINKOVÁ │Manažérka odboru právnych služieb a členka predstavenstva obchodnej spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa

Martin ŠIKULAJ │ Partner, PwC

 

15:00 - 15:30

   

Coffee break

 

15:30 - 16:10

   

John CURRAN │ CEO, Founder JC & Associates

 

16:10 - 16:50

   

Vyhlásenie víťazov ocenenia HRinšpirácia 2019 

 


 9. október  2019 (streda)

 

 

  • CEO INSIGHTS

 

09:00 - 09:40

   

Tatiana ONDREJKOVÁ│ CEO, pelikan.sk

 

09:40 - 10:20

   

Čoskoro zverejníme

 

10:20 - 10:50

   

Coffee break

 

10:50 - 11:30

   

Marek KIŠ-BANDI │ General Manager Hilti Slovakia

 

11:30 - 12:10

   

Čoskoro zverejníme