Východoslovenský regionálny klub - Ako získať správnych ľudí na pozície budúcnosti?

28.​ november 2018 - Košice (Východoslovenská energetika Holding, Mlynská 31)

Workshop spojený s panelovou diskusiou

8:30 – 12:00 hod.

 

Odborný garant: Markéta HRITZ, vedúca úseku ĽZ, VSE Holding a.s. / innogy SEE

 

 

Program:

8:30 – 9:00

Príchod hostí, káva a občerstvenie

9:00 – 9:20

Úvodné slovo, privítanie hostí, oboznámenie s programom

 

Ladislava MOLNÁROVÁ │ Talent Acquisition Partner, Amrop Slovakia, s.r.o.

 

Markéta HRITZ │ vedúca Východoslovenského regionálneho klubu HRcomm; Human Resources, Východoslovenská energetika Holding, a. s. / innogy SEE

9:20 – 9:45

Talentizmus

 

Igor ŠULÍK │ Managing Leadership Partner, Amrop Slovakia, s.r.o.

9:45 – 10:00

Coffee break

10:00 – 11:45

Panelová diskusia - Strategický prístup k získavaniu talentov alebo Ľudí treba poznať skôr, ako ich potrebujeme získať

 

Moderuje Ladislava MOLNÁROVÁ │ Talent Acquisition Partner, Amrop Slovakia, s.r.o.

 

Hlavní hostia diskusie:

  • Alena RONĎOŠOVÁ │ Head of HR Business Partners, Recruitment and Resource Management, T-Systems Slovakia s.r.o.
  • Marek ANTAL │ Managing Director, GlobalLogic s.r.o.
  • Norbert BRATH │ CEO, SPINEA, s.r.o.
  • Markéta HRITZ │ vedúca Východoslovenského regionálneho klubu HRcomm; Human Resources, Východoslovenská energetika Holding, a. s. / innogy SEE

11:45 – 12:00

Záver

 

Uzávierka prihlášok:

Prihlásiť sa na podujatie môžete do 23. novembra 2018.

 

Účastnícky poplatok:

Podujatie je bez úhrady účastníckeho poplatku.

Partneri
Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať