Východoslovenský regionálny klub - Gamifikácia vo firemnom vzdelávaní, výbere a onboardingu zamestnancov

24.​ máj 2018 - Košice (Východoslovenská energetika Holding, Mlynská 31)

workshop

 

Odborný garant: Markéta Hritz, vedúca úseku ĽZ, VSE Holding a.s.

 

Na podujatí sa o svoje skúsenosti s Vami podelí:

Oliver Šimko, Founder and Gamification designer, Luducrafts

 

Čo sa skrýva pod nálepkou gamifikácie a prečo sa o nej oplatí premýšľať v kontexte HR?

  • Motivácia a ako s ňou pracujú hry
  • Čo sú kľúčové nástroje gamifikácie a ako ich používať?
  • Case studies - ako môžu vyzerať príklady z praxe? 
  • Ako namiešať gamifikáciu správne? Hands-on cvičenia v podobe doskovej hry
  • Na čo si dať pozor? Tipy a triky
  • Diskusia


Program:

08:30 - 09:00   Registrácia účastníkov                
09:00 - 10:30   Odborný program                
10:30 - 10:50   PRESTÁVKA                
10:50 - 13:00   Odborný program  

 

           

 

Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 21. mája 2018
Počet účastníkov je limitovaný na 24 (max. 2 účastníci zo spoločnosti), preto Vás prosíme o včasnú registráciu.

 

Účastnícky poplatok:
členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti zdarma
základná cena 25,- EUR / 1 účastník
Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie. 

 

Spôsob úhrady:
na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 118. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

 

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať