Východoslovenský regionálny klub - Zákonník práce - Zmeny v agentúrnom zamestnávaní a Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

23. marec 2015, Košice  (Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice)
podujatie Východoslovenského regionálneho klubu
odborný seminár + panelová diskusia

 

Registrácia účastníkov:  08.30 - 09.00
Odborný program:         09:00 - 12:00 

 

Odborný garant: PaedDr. Vladislav Lukács, PhD., senior consultant, HR Advice s.r.o.  Košice   

Prizvaní hostia :

  • reprezentant agentúry dočasného zamestnávania
  • zástupca Inšpektorátu práce Košice 

 

Prezentácia z odborného seminára na stiahnutie:
- Novela Zákonníka práce účinná od 1. marca 2015
- Spätná väzba od účastníkov seminára 

 

PROGRAM:

Na seminári budeme diskutovať o:

  • zásadných zmenách v agentúrnom zamestnávaní podľa novely účinnej od 01.03.2015:

•    princíp spoločnej zodpovednosti užívateľského zamestnávateľa a agentúry 
•    obmedzenie možností reťazenia pracovných pomerov na dobu určitú
•    vyslanie na pracovnú cestu agentúrneho zamestnanca
•    zákaz dočasného pridelenia na výkon rizikovej práce
•    dĺžka dočasného pridelenia 
•    evidencia pracovného času dočasne pridelených zamestnancov 

  • dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 

Seminár bude bez účastníckeho poplatku.


Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 20. marca do 14:00 hod.

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať