Zákonník práce - Ochrana súkromia zamestnanca vrátane spracúvania osobných údajov z pohľadu právnej praxe

16. február 2017, Bratislava, Kominárska 2 (budova DOPRAVOPROJEKTu)  
odborný seminár

 

Registrácia účastníkov: 9:00 - 9:30 
Odborný program:         9:30 – 13:30 
 
Moderátor podujatia a odborný garant: JUDr. Dagmar ZUKALOVÁ zo spoločnosti Zukalová - advokátska kancelária s.r.o. 

 

Program seminára:
•    Hľadanie rovnováhy medzi ochranou súkromia zamestnanca na pracovisku a ochranou záujmov zamestnávateľa 
•    Pravidlá spracúvania osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch
•    Archivovať alebo skartovať osobné údaje uchádzačov o zamestnanie
•    Veľké upratovanie osobných spisov zamestnancov 
•    Diskusia

 

Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 14. februára do 14:00 hod.

Kapacita podujatia je naplnená, už nie je možné sa prihlásiť!!!

 

Účastnícky poplatok:
členská organizácia HRcomm - 40,- EUR/1 účastník 
základná cena 65,- EUR/1 účastník

Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie. 

 

Spôsob úhrady:
na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. 2622190573/1100, VS: 117. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

 

Miesto konania
priestory spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2, Bratislava. Mapka TU
Na Kominársku ulicu je vjazd z Račianskej ulice.

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať