Zákonník práce - Oznamovanie protispoločenskej činnosti

30. október 2014, Bratislava  (Kominárska 2, budova DOPRAVOPROJEKTu)

praktický seminár

 

Registrácia účastníkov: 8.30 - 9.00 
Odborný program: 9.00 - 13.00 

 
Moderátor podujatia a odborný garant: JUDr. Dagmar ZUKALOVÁ zo spoločnosti Zukalová - advokátska kancelária s.r.o. 
 

PROGRAM seminára:

  • Aktuálne novinky - schválený zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti 
    Zákon upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní (účinnosť zákona od 1. januára 2015);
  • Materská a rodičovská dovolenka z pohľadu zamestnávateľa  - príručka dobrých postupov a príklady z praxe;
  • Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov - ako riešiť niektoré problematické otázky prevodu zamestnancov. 

  
Účastnícky poplatok:
členská organizácia HRcomm - ZRRĽZ 40,- EUR/1 účastník 
základná cena 65,- EUR/1 účastník

 

Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, pracovný materiál, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie medzi prestávkami.

 

Spôsob úhrady:

na úhradu účastníckeho poplatku Vám po seminári vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet ZRRĽZ č. 2622190573/1100, VS: 614. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. ZRRĽZ nie je platcom DPH.

V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať