Zákonník práce - Vysielanie zamestnancov po novele Zákonníka práce

28. jún 2016, Bratislava  (priestory spoločnosti Maxman Consultants, s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava)
praktický seminár

 

Registrácia účastníkov: 12:30 - 13:00 
Odborný program: 13:00 - 17:00 

 
Moderátor podujatia a odborný garant: JUDr. Dagmar ZUKALOVÁ zo spoločnosti Zukalová - advokátska kancelária s.r.o. 

 

Program seminára:

  • Cezhraničné poskytovanie služieb zo SR do inej členskej krajiny
  • Cezhraničné dočasné pridelenie 
  • Prijímanie vyslaných zamestnancov z inej členskej krajiny do SR
  • Cezhraničná a vnútroštátna dodávka prác – o čo ide a akú má súvislosť s nelegálnym zamestnávaním

 

Viac k tejto téme sa dočítate v článku TU.

 

Účastnícky poplatok:
členská organizácia HRcomm - 40,- EUR/1 účastník 
základná cena 65,- EUR/1 účastník
Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie. 

 

Spôsob úhrady:
na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. 2622190573/1100, VS: 616. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

 

Miesto konania
priestory spoločnosti priestory spoločnosti Maxman Consultants, s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava (mapka TU)

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať