Zákonník práce - Zmeny v agentúrnom zamestnávaní

12.február 2015, Bratislava (Kominárska 2, budova DOPRAVOPROJEKTu)  
odborný seminár

 

Registrácia účastníkov: 8:30 - 9:00
Odborný program: 9:00 - 12:00


Odborný garant: JUDr. Dagmar Zukalová z advokátskej kancelárie Zukalová - Advokátska kancelária, s.r.o.

 

Na seminári budeme diskutovať o zásadných zmenách v agentúrnom zamestnávaní podľa novely účinnej od 01.03.2015:

  • princíp spoločnej zodpovednosti užívateľského zamestnávateľa a agentúry 
  • obmedzenie možností reťazenia pracovných pomerov na dobu určitú
  • vyslanie na pracovnú cestu agentúrneho zamestnanca
  • zákaz dočasného pridelenia na výkon rizikovej práce
  • dĺžka dočasného pridelenia 
  • evidencia pracovného času dočasne pridelených zamestnancov 

 

Prezentáciu z podujatia si môžete stiahnuť tu.

 

Účastnícky poplatok:

členská organizácia HRcomm 40,- EUR/1 účastník 
základná cena 65,- EUR/1 účastník.
Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie,  prenájom priestorov, techniky, občerstvenie. 

 

Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 9. februára do 14:00 hod.

 

Spôsob úhrady:
na úhradu účastníckeho poplatku Vám po workshope vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. 2622190573/1100, VS: 315. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať