Západoslovenský regionálny klub - Interná komunikácia

16. apríl 2015, Bratislava (Lamačská cesta 3/A, Generali Poisťovňa, a. s.) 
podujatie Západoslovenského regionálneho klubu 
workshop

 

Čo robiť, aby INTERNÁ KOMUNIKÁCIA fungovala...

 

Na workshope sa budeme venovať tomu, ako uchopiť problematiku Internej komunikácie, ponúkneme Vám inšpiráciu a best practice, ale zároveň poukážeme aj na to, na čo netreba zabúdať pri jej nastavovaní.

 

ODBORNÝ GARANT: Zuzana Boorová  BOGE ELASTMETALL SLOVAKIA a.s. (odborný garant za HR)
HOSTIA: Martin Grach, Martin Onofrej, AICO - The Association for Internal Communications, Eva Chudá, HR Leader - GE Oil & Gas, Margaréta Nosáľová - vedúca oddelenia externej a internej komunikácie spoločnosti Generali Poisťovňa a.s.

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
08:30 – 09:00 registrácia účastníkov


09:00 – 09:30 Martin Grach - AICO

  • predstavenie Internej komunikácie

 

09:30 - 10:15 Eva Chudá - GE Oil & Gas 

  • Predstavenie projektu internej komunikácie zavedeného v spoločnosti v roku 2014
  • Zodpovednosť manažéra
  • KOMUNIKAČNÝ KOMPAS
  • Analýza stavu Internej komunikácie, predstavenie nástrojov Internej komunikácie v spoločnosti

 

10:15 - 10:45 coffee break


10:45 – 11:30 Margaréta Nosáľová - Generali 

  • Ako rôzne fúzie a akvizície ovplyvnili zmenu kultúry v spoločnosti a ako na to všetko musí reagovať Interná komunikácia
  • Intranet ako funkčný a efektívny nástroj Internej komunikácie
  • Meranie spokojnosti s Internou komunikáciou v spoločnosti
  • Implementácia nových korporátnych hodnôt 

 

11:30 – 12:00 diskusia a záver workshopu

 

Prezentácie z workshopu na stiahnutie:
výstup z workshopu INTERNÁ KOMUNIKÁCIA
prezentácia AICO

 

Účastnícky poplatok:
členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti zdarma, každý ďalší účastník 40,- EUR
základná cena 65,- EUR/ 1 účastník

Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie. 

 

Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 14. apríla do 12:00 hod. Kapacita workshopu je už naplnená.

 

Spôsob úhrady:
na úhradu účastníckeho poplatku Vám po workshope vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. 2622190573/1100, VS: 115. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.