Západoslovenský regionálny klub - Keď prepúšťaš a si prepustený...

23. jún 2016 - Potvorice (Askoll Slovakia, 916 25 Potvorice 331)


Odborný garant:
Zuzana Boorová, HR manažér, Boge Elastmetall Slovakia, a.s.  

Hostia:

  • Marián Hudeček, HR manažér, Askoll Slovakia s.r.o.
  • Lucia Nacíková, Consultant, Amrop Slovakia, s.r.o.
  • Róbert Baldovič, Founding Partner, Menkyna & Partners

 

Obsah:           

  • okamžité ukončenie pracovného pomeru s manažérom
  • pohľad HR manažéra
  • pohľad prepusteného manažéra
  • pohľad headhuntera u ktorého prepustený manažér často končí
  • na čo myslieť a na čo nezabudnúť

 

Prezentácia na stiahnutie TU.

 

 

Program:
08:30 - 09:00 registrácia účastníkov
09:00 - 10:45 odborný program 
10:45 - 11:00 prestávka
11:00 - 13:00 odborný program 

 

Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 20. júna 2016 

Kapacita naplnená, na podujatie už nie je možné sa prihlásiť. 
 
Účastnícky poplatok:
členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti zdarma, každý ďalší účastník 40,- EUR
základná cena 65,- EUR/ 1 účastník
Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie. 
 
Spôsob úhrady:
na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. 2622190573/1100, VS: 116. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.
 
Miesto konania
priestory spoločnosti Askoll Slovakia, 916 25 Potvorice 331 (exit z diaľnice smer Horná Streda, pokračujte cca 10 min. autom - Potvorice). Mapka TU.

 

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať