Západoslovenský regionálny klub - Keď prepúšťaš a si prepustený....

7. marec 2017 - Bratislava (priestory spoločnosti Asseco Solutions)

workshop

 

Odborný garant:
Zuzana Boorová, HR manažér   

 

Hostia:
Natália Henčlová, Training Manager, SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.
Lucia Nacíková, Consultant, Amrop Slovakia, s.r.o.
Boris Fundárek, Partner, Menkyna & Partners

 

Obsah:           

  • okamžité ukončenie pracovného pomeru s manažérom
  • pohľad HR manažéra
  • pohľad prepusteného manažéra
  • pohľad headhuntera u ktorého prepustený manažér často končí
  • na čo myslieť a na čo nezabudnúť

 

Prezentácia na stiahnutie TU.

 

Program:
08:30 - 09:00    registrácia účastníkov
09:00 - 10:45    odborný program 
10:45 - 11:00     prestávka
11:00 - 13:00     odborný program 

 

Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 3. marca 2017 
Kapacita podujatia je naplnená, už nie je možné sa prihlásiť!!!


Účastnícky poplatok:
členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti zdarma, každý ďalší účastník 40,- EUR
základná cena 65,- EUR/ 1 účastník
Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie. 
 
Spôsob úhrady:
na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. 2622190573/1100, VS: 117. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.
 

Miesto konania:

priestory spoločnosti Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava (mapka TU).