Západoslovenský regionálny klub - Návrat po materskej dovolenke ako projekt

23. marec 2015, Bratislava (Kominárska 2, budova Dopravoprojektu) 
podujatie Západoslovenského regionálneho klubu
workshop

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
12:30 – 13:00 registrácia účastníkov
13:00 – 14:30 odborný program
14:30 – 14:45 coffee break
14:45 – 16:15 odborný program
16:15 – 16:30 coffee break
16:30 – 17:30 odborný program a záver workshopu

 

ODBORNÝ GARANT: 
Zuzana BOOROVÁ - BOGE ELASTMETALL SLOVAKIA a.s. (odborný garant za HR)
Peter MINÁRIK - COMM-PASS s.r.o. (odborný garant za projektový manažment) 

 

PROGRAM:
1.    Vaše skúsenosti s MD a Projektovým manažmentom  - (brain wallking)

  • očakávania od workshopu 

2.    MATERSKÁ DOVOLENKA

  • požiadavky zákona
  • pohľad manažéra – firmy
  • pohľad ženy

3.    Ako  využiť na riadenie MD projektový manažment 

  • MD v súvislostiach -  ohraničenie projektu (obsah, čas, sociálne)
  • analýza stakeholderov / prostredia       

4.  WBS – ako si naplánovať aktivity súvisiace s MD

  • projektový plán a postup realizácie

5.   Diskusia a záver

 

Prečítajte si články, ktoré vyšli v časopise Zisk manažment:

 

 

 

Prezentácia z workshopu na stiahnutie

výstup z workshopu 


Účastnícky poplatok:
členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti zdarma, každý ďalší účastník 40,- EUR
základná cena 65,- EUR/ 1 účastník
Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie. 

 

Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 20. marca do 14:00 hod.

 

Spôsob úhrady:
na úhradu účastníckeho poplatku Vám po workshope vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. 2622190573/1100, VS: 115. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať