Západoslovenský regionálny klub – Rekreačné poukazy – pohľad zamestnávateľa

22. január 2019 (utorok) - Bratislava, Slovnaft, a.s. (Vlčie hrdlo 1)
pracovný workshop

13:00 - 16:30

 

Národná rada Slovenskej republiky dňa 23. októbra 2018 schválila novelami niekoľkých predpisov príspevky na rekreáciu a takzvané „rekreačné poukazy“. Príspevky na rekreáciu a rekreačné preukazy sa stali realitou od 01. januára 2019, od kedy nadobúdajú účinnosť zmeny schválených predpisov. Práve preto sa budeme venovať tejto horúcej téme. Pozrieme sa na legislatívu a zároveň zadieľame osobné skúsenosti s aplikáciou zákona v praxi.

 

Odborný garant: Zuzana BOOROVÁ, Manažérka odmeňovania a sociálnych vzťahov, SLOVNAFT, a.s

Hosť: JUDr. Dagmar ZUKALOVÁ, Advokátka a konateľka, Zukalová - Advokátska kancelária

 

Materiály na stiahnutie:

Prezentácia - Rekreačné poukazy TU

Príspevok na rekreáciu zamestnancov a rekreačné poukazy (voľne dostupný článok) TU

Školiaci materiál od Jozefa Mihála TU

Zákonník práce TU

 

Program:

12:30 - 13:00        Registrácia účastníkov
13:00 - 14:30        Výklad zákona
14:30 - 14:50        Možnosti aplikácie v praxi
14:50 - 16:30        Diskusia a zdieľanie doterajších skúseností

 

Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 18. januára 2019.

 

Účastnícky poplatok:
členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti zdarma, každý ďalší účastník 40,- EUR
základná cena 65,- EUR / 1 účastník
Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie.

 

Spôsob úhrady:
na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 119. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

 

Miesto konania:
priestory spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1/A, 824 12 Bratislava. Mapka 
TU.