AKO SA STAŤ ZDRAVOU FIRMOU?

29.september 2016, 9:00 - 16:30
Grand Hotel Pressburg, Antolská 2, Bratislava – Petržalka

 

Základom každého úspešného podniku je zdravý zamestnanec. Pokiaľ sa cíti fit po fyzickej aj duševnej stránke, dokáže podávať taký výkon, aký sa od neho očakáva. Mať zdravý tím ľudí sa preto stáva neodmysliteľnou súčasťou fungovania každého úspešného podniku. Príďte nájsť inšpiráciu, ak sa chcete stať zdravou firmou, máte záujem aktívne prispievať k starostlivosti o zdravie zamestnancov a neustále hľadáte nové možnosti ako vylepšiť a zefektívniť program zdravotných benefitov.

 

Konferencia AKO SA STAŤ ZDRAVOU FIRMOU? je určená pre

 • HR riaditeľov,
 • HR manažérov,
 • personalistov,
 • špecialistov odmeňovania a zamestnaneckých benefitov a
 • špecialistov vzdelávania a rozvoja zamestnancov, ktorí majú záujem aktívne prispievať k starostlivosti o zdravie každého člena tímu.

Ukážeme Vám konkrétne možnosti, ako naštartovať všetkých kolegov k tomu, aby začali zdravo žiť aj pracovať.

 

Na čo sa môžete tešiť?

 • Vypočujete si prednášky skúsených odborníkov, lekárov a psychológov o tom, ako mať na pracovisku zdravie pod kontrolou.
 • Vysvetlia Vám, aké ochorenia sú v práci hrozbou a ako im úspešne predchádzať.
 • Predstavíme Vám najlepšie zdravé benefity do Vašej firmy, ktoré Vám pomôžu stať sa zdravou firmou.
 • Budete mať možnosť zapojiť sa do diskusie s ostatnými účastníkmi podujatia, podeliť sa o Vaše skúsenosti a nápady a tiež nájsť inšpiráciu pre nové možnosti v oblasti starostlivosti o zdravie zamestnancov.
 • Pre každého účastníka konferencie AKO SA STAŤ ZDRAVOU FIRMOU? máme pripravený BALÍČEK DARČEKOV.

 

Prednášajúci:

 

MUDr. Jarolím Šutka
1992 – 1997: IV. interná klinika LFUK, NsP Staré Mesto, Bratislava
1997 – doteraz: Gastroenterologická klinika SZU, FNsP sv. Cyrila a Metoda,
Bratislava
2002 – 2005: primár Oddelenia liečebnej výživy, FNsP sv. Cyrila a Metoda,
Bratislava
2005 – 2011: primár Gastroentero-Hepatologického centra THALION, Bratislava
2011 – 2016: Národný onkologický ústav, Bratislava

 

MUDr. Ivan Medžo
Absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore
všeobecné lekárstvo. Po pôsobení na II. internej klinike LF UK na Mickiewiczovej ulici
v Bratislave pracoval štyri roky ako revízny lekár a IT špecialista v zdravotnej
poisťovni CHZP Apollo. Potom tri roky pôsobil na IV. internej klinike LF UK v
Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. V roku 2000 získal atestáciu prvého
stupňa z internej medicíny na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny v
Bratislave. Vykonáva aj činnosť posudkového lekára pre komerčné poisťovne.
Momentálne vedie súkromnú prax v medicínskom centre Sempersa.

MUDr. Dagmar Šefčíková
Po absolvovaní štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského získala v roku
1999 atestáciu z internej medicíny. V roku 2002 zavŕšila nadstavbovú atestáciu v
odbore Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Komplexnosť vzdelania
doplnila absolvovaním certifikovaných školení a kurzov - manuálna medicína I.,II.,
laserová terapia, základné kurzy Mckenzie školy, kineziológia nohy, manuálna
terapia chrbtice, končatín, liečebný a kineziologický taping. Pracuje v medicínskom
centre Sempersa.

 

Mgr. Denisa Maderová
V roku 2000 ukončila štúdium psychológie na Univerzite
Komenského v Bratislave. Pracuje v SZC Hippokrates s.r.o. ako klinický a
poradenský psychológ, a bodypsychoterapeut. Tak isto pracuje s deťmi, dospelými,
pármi a rodinami vo svojej súkromnej psychologickej ambulancii Sunrise. V roku 2013
ukončila psychoterapeutický výcvik zameraný na prácu s telom v Prahe, ktorý svojim
celostným a komplexným prístupom lieči tak ako psychické, aj somatické ochorenia.
Môže sa využívať pri liečbe psycho-somatických ochorení, raných
psychotraumatických zranení, ktoré majú korene v detstve, pri klientoch, ktorí trpia
úzkostnými stavmi, neurózami, depresívnym a únavovým syndrómom, synrómom z
vyhorenia, postraumatickými a poststresovými poruchami a emočnými problémami .
Využíva pri svojej práci jednak verbalne psychoterapeutické metódy, no tak
isto relaxačné a telo uvoľňujúce techniky, imaginatívne techniky, regres a
biodynamické masáže, ktoré pomáhajú podporiť samouzdravujúci proces tela aj na
nevedomej úrovni. Vo svojej psychologickej a terapeutickej praxi pracuje so ženskými
skupinami pre podporu sily a sebavedomia ženy, kde využíva aj kreatívny pohyb a
tanec a uvoľňujúce cvičenia. V minulosti bola koordinátorkou projektu CHIPS pre
UNICEF., pracovala s deťmi a s mládežou v rámci prevencie socálno-patologických javov.

 

MUDr. Milan Derco
Ortopéd s 30 – ročnými skúsenosťami v oblasti zdravotníctva.V súčasnosti pracuje
pre spoločnosť Horezza a.s.. Posledných 12 rokov sa intenzívne zaoberá
inovatívnymi trendami v oblasti prevencie a liečby chronických civilizačných ochorení
a možnosťami ich aplikácie v každodennej praxi.

Ing. Andrej Blanárik
Už počas štúdia na FEI STU založil v 90. rokoch IT spoločnosť, ktorá sa zaoberá
spracovaním dát a počítačmi. Od roku 2003 úspešne prevádzkuje najznámejší a
najpoužívanejší web o zdraví na Slovensku www.ZDRAVIE.sk s návštevnosťou viac
ako 600.000 užívateľov mesačne. Zaoberá sa inováciami firemných procesov a
medicíny pomocou počítačov a Internetu. Od roku 2014 prevádzkuje a riadi 1.
internetovú klinku www.klik-klinik.sk, kde je k dispozícii takmer 250 odborníkov z 87
špecializácií. V roku 2015 spustila pilotný program zdravotných benefitov pre
zamestnancov – elektronický magazín Fresh a konzultácie s odborníkmi v KlikKlinik.

 

Mgr. Zuzana Líšková
Výživová poradkyňa a vášnivá propagátorka zdravého životného štýlu. Riaditeľka
eventovej agentúry OK Agency a autorka projektu Work in Balance. Sama na
vlastnej koži zažila totálne vyhorenie, vyčerpanie a stratu energie. Podvedome
začala meniť svoj životný štýl a postupne sa vytratila aj únava a zdravotné
komplikácie. Na základe osobnej skúsenosti začala pomáhať ľuďom a nastavovať
u nich správne stravovacie návyky. V roku 2014 organizovala konferenciu Work in
Balance o prínosoch zdravého životného štýlu pre zamestnancov vo firmách.

 

Mgr. Nina Šošková ArtD.
Pracuje pre Benefit Systems Slovakia / MultiSPort ako Event Coordinator-ka od
roku 2015. Organizuje športové podujatia, eventy, firemné akcie a hry zamerané
na šport a zdravý životný štýl. Zabezpečuje účasť na konferenciách a Business
Brunchoch. U klientov koordinuje DNI ZDRAVIA a ŠPORTU v spolupráci s lektormi
a trénermi MultiSport. Nie len v rámci svojej práce miluje pohyb, flexibilitu a kontakt
s ľuďmi, ktorí majú ambíciu urobiť niečo pre svoje zdravie, ale taktiež sa sama
venuje športovým aktivitám a zdraviu. Počas roka rada navštevuje rôzne skupinové
cvičenia (TAEBO, PILOXING, JUMPING, DEEP WORK ai.). V Zime uprednostňuje
Skialpinizmus na horách, a po dobrej lyžovačke si užíva saunu a dobrý wellness. 

 

Registrácia:
Poplatok za účasť na konferencii je 60 EUR s DPH.
V cene vstupenky je zahrnuté:

 • Účasť na celodennom programe
 • Možnosť osobných rozhovorov s prednášajúcimi
 • Welcome drink – Fresh na posilnenie imunity a správny štart celého dňa
 • Pitný režim so zdravou vodou KANGEN počas celého podujatia
 • 2x Coffee break spojený s ochutnávkou zdravých raw dezertov
 • Obed formou výberu z bufetového menu

 

BONUS:
Balíček darčekov od partnerov podujatia

 

Svoju účasť prosím potvrďte mailom na:
andrea.lencesova@zdravie.sk

 

Pre viac informácii kontaktujte: 
andrea.lencesova@zdravie.sk