Ako správne a bez rizika ukončiť pracovno-právny vzťah

13. február 2020 │ ŽILINA (Nadácia Polis)

17:00 – 20:30 hod.

 

V posledných rokoch sa hovorí veľmi veľa o nábore zamestnancov, o firemnej kultúre o tom ako ľudí v spoločnostiach čo najlepšie rozvíjať.

 

Téma prepúšťania zamestnancov je vždy náročná. Pokiaľ hovoríme o prepúšťaní z dôvodu nadbytočnosti je to zväčša spojené s ekonomickými príčinami. Pokiaľ hovoríme o prepúšťaní z dôvodu porušenia disciplíny, je to priam až TABU.

Na našom spoločnom stretnutí ho chceme odkryť a hovoriť na túto tému veľmi otvorene.

 

Peter THONHAUSER

 

Peter sa pracovnému právu venuje viac ako 20 rokov a patrí medzi popredných právnikov v tejto oblasti. Ukončenie pracovno-právneho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom rieši, tak po stránke prevenčnej. Má mnohé skúsenosti priamo z aplikačnej praxe skončenia pracovného pomeru vo väzbe na zodpovednostné vzťahy zamestnávateľa voči zamestnancovi a naopak.

 

Dozviete sa:

  • najčastejšie chyby pri prepúšťaní zamestnancov,
  • rôzne druhy ukončenia pracovno-právneho vzťahu a jednotlivé postupy,
  • ako riešiť porušenia pracovnej disciplíny a ich prepojenie s ukončením pracovno-právneho vzťahu,
  • čo so zamestnancom, ktorého som už prepustil a nie som si istý, či správne.

 

 

Program konferencie:

TU

Miesto konania:

Nadácia Polis, Mariánske nám. 48/31, Žilina

Organizátor:

Spoločnosť eGram s.r.o a spoločnosť HOUR, spol. s r.o.

Registrácia:

TU

Účastnícky poplatok:

členovia HRcomm majú zľavu 30 % po zadaní kódu kupónu LTA_HOUR_2020_02

Počet účastníkov:

max. 20 ľudí