Experience Talks: CX/EX - business skratky víťazov

 

16. september 2020, 8:30 – 11:30 | HubHub Bratislava alebo online stream

 

Môžete sa tešiť na príjemnú spoločnosť, skvelé raňajky a inšpiratívnu tému rozdelenú do dvoch blokov:

 

1. blok - Customer Experience (45 min)

Prečo vôbec v prostredí firiem hovoriť o skúsenosti či zážitku zákazníka alebo zamestnanca? Mantra čísiel nespĺňa to, prečo pre firmu chce niekto pracovať, ako ani cena produktu nie je vždy dôvod prečo si niečo (ne)kúpim.

Čo je CX – customer exprience? Ako sa to vo firmách správa, čo to žerie, ako sa to riadi a meria a hlavne, čo to prináša. Predstavenie modelov, príkladov a návodov ako z CX vypestovať kulturálnu črtu, ktorá priťahuje zákazníkov a nekompromisne kosí konkurenciu.

 

2. blok - Employee Experience (45 min)

Najprv si firmu musia zamilovať jej zamestnanci a potom bude atraktívna aj pre zákazníkov. Prechádzame za hranice pojmov ako je angažovanosť zamestnanca, jeho lojalita či motivácia. Každodenná skúsenosť s firmou v podobe jej lídrov, procesov, systémov určuje aký výkon človek podá a či poskytne všetko, podotýkam všetko čo vie (nielen to, čo musí).

Predstavenie pojmov „persona a cesta“ na konkrétnej firme, kde všetci pochopia nielen čo, ale aj ako sa to dá celé riadiť.

 

Hosť:

Ján Uriga
Innovation & Experience Strategist

Je vytrvalý kreativec so zmyslom pre humor, čo sa prejavuje najmä tým, že pri riešeniach klientskych problémov vnáša jednoduchosť, hravosť a často aj nekonvenčné prvky. Rutinným činnostiam vyhlasuje pravidelne vojnu a často ju poráža. Rád kombinuje výsledky základného výskumu z vied o človeku (najmä psychológie, kde získal PhD z výskumu sociálnej inteligencie lídrov) s modernými trendami v danom odvetví doplnené o dobré analytické vstupy.

 

Program podujatia:

TU

Miesto konania:

Hub Hub, Bratislava

Organizátor:

spoločnosť Anodius (spoločnosť je členom HRcomm)

Registrácia:

TU

Účastnícky poplatok:

Na podujatie sa môžete prihlásiť výberom jednej z navrhovaných možností:

Online streaming  ez aplikáciu ZOOM 15 Eur bez DPH

Osobne v HubHube + raňajky a káva 29 Eur bez DPH

Osobne v HubHube + raňajky a káva + online streaming 29 Eur bez DPH

Viac informácií:

https://www.experiencetalks.sk/

 

Andrej Winter

Employee Experience Consultant
+421 903 751 791
Andrej.Winter@anodius.com

www.anodius.com