Growth Mindset Workshop

aneb Kde se bere hlad i nechuť k rozvoji

21.9.2016 l Bratislava (HPE, Galvaniho 7, Bratislava)

9.00 - 12.00

ochutnávka workshopu

 

K dosažení dlouhodobého úspěchu firmy je nezbytné zajistit, aby se lidé neustále rozvíjeli. Často ale i přes značné úsilí HR nevidíme potřebné výsledky. Jakoby v cestě osobnímu růstu stála nějaká neviditelná bariéra.
Výzkumy psycholožky Carol Dweckové ukázaly, že u řady lidí je hlavní překážkou rozvoje jejich fixní nastavení mysli (fixed mindset). To znamená, že své vlastnosti a nadání vnímáme jako dané a víceméně neměnné. Díky tomu ve skutečnosti nevěříme v možnost růstu u sebe ani u druhých, což vede ke stagnaci. Úspěchu a rozvoji naopak pomáhá růstové nastavení mysli (growth mindset), při kterém vnímáme svá nadání a osobnostní rysy jako tvárné a schopné rozvoje. A právě to nás motivuje k růstu.

 

Program:

  • Na workshopu budeme společně hledat cesty, jak u sebe i ostatních:
  • Posouvat nastavení mysli z fixního na růstové
  • Posilovat vstřícnost k výzvám, překážkám a kritice
  • Budovat motivaci k osobnímu rozvoji
  • Hodnotit výkon tak, abych podporoval/a růstové a nikoliv fixní myšlení

 

Lektor
Lukáš Rumlena je odhodlaný rozvíječ lidí (ať už v roli trenéra, školitele, kouče, mentora, manažera, manžela či otce), rozvíječ know-how (o což se stará v pražské konzultační  společnosti Centrum dohody a skrze ni pak napr. v Komerční bance, Škoda Auto či RWE) a rozvíječ sebe (autorské divadlo, čchi-kung, psychologie)

 

Organizátor: Hewlett-Packard Slovakia a Centrum dohody
 
Miesto konania: priestory spoločnosti Hewlett-Packard Slovakia s.r.o., 4. posch. Galvaniho 7, 821 04 Bratislava
 
Účasť na workshope je bezplatná.
 
Pre viac info a prihlásenie kontaktujte Michaelu Woltemarovú, michaela.woltemarova@hpe.com, tel.: +421 2 3344 3104