Káva s DEVELORom: Angažovanosť zamestnancov

14. november 2019 │ Bratislava (Krasovského 13)

13:00 – 16:00 hod.

 

Roky realizujete prieskumy zamestnaneckej spokojnosti a angažovanosti? A aký posun badáte?

Ako výsledky správne interpretovať? Ako sa vhodne porovnať s inými? Čo pracovní psychológovia dnes vedia o tom, čo pomáha spokojnosti zamestnancov a čo štartuje angažovanosť? A čo naopak oboje znižuje? Toto sú otázky, ktoré sa vám budeme snažiť zodpovedať.

 

PREČO PRÍSŤ?

  • Spoznáte viaceré prípadové štúdie z realizovaných projektov.
  • Získate tipy ako manažérov edukovať v tejto téme
  • Uvidíte praktické nástroje pre podporu angažovanosti.
  • Prediskutujete dôležité témy v spoločnosti kolegov z branže.

 

 

Program konferencie:

TU

Miesto konania:

DEVELOR Slovakia, s.r.o.

Krasovského 13, Bratislava - Petržalka

Organizátor:

spoločnosť DEVELOR Slovakia (spoločnosť je členom HRcomm - zoznam členov TU)

Registrácia:

TU

Účastnícky poplatok:

členovia HRcomm majú zvýhodnený poplatok 10,- EUR bez DPH / 1 účastník

Do poznámky pri registrácii napíšte "člen HRcomm"

Viac informácií:

DEVELOR Slovakia s.r.o.

Marek Lutz

+421 902 954 415

marek.lutz@develor.com