Personalizovaný manažment - Process Communication Model I.

 

PCM je komunikačným nástrojom a zároveň osobnostným modelom. Je založený na 2 princípoch: 1. Spôsob akým hovoríme je často oveľa dôležitejší ako to, čo hovoríme. 2. Každý z nás je unikátnym mixom šiestich osobnostných typov. Porozumenie osobnosti dáva návody k rozvoju komunikačných stratégií, zvyšuje schopnosť zodpovedajúcim spôsobom reagovať na požiadavky prostredia a pomáha vybudovať skutočné, konštruktívne a efektívne vzťahy. PCM ukazuje ako najefektívnejšie komunikovať s rôznymi typmi osobností a dáva návod ako vytvoriť podmienky, aby sme sa my i naši blízki zvládali svoj stres a aby komunikácia prebiehala na ok/ok úrovni

Každý účastník vyplní pred tréningom dotazník zameraný na identifikovanie osobnostného profilu (PPI).

 

 

Počas dvoch dní na vás čakajú tieto témy:

 

 PCM I: Osobnostné typy a pozitívna komunikácia na základe modelu

 

 • ako byť lepší poslucháč - 6 spôsobov vnímania prostredia: emócie, fakty, názory, obrazotvornosť, akcia, reakcia,
 • životné postoje: 4 základné postoje v komunikácii a budovaní vzťahov, symptómy správania pod stresom,
 • identifikácia 6 osobnostných typov, ich konkrétny spôsob ako pracovať, komunikovať a riadiť,
 • prezentácia modelu procesu komunikácie: štruktúra osobnosti, pojmy báza a výťah: dôsledky pre manažovanie vzťahov,
 • použitie správneho komunikačného kanálu podľa typu osobnosti: teória a praktické cvičenia,
 • koncepcia "fázovania", ako správne motivovať iných Preferencia prostredia Ako dobiť batérie v normálnej situácii a ako sa zbaviť stresu pomocou plnenia psychologických potrieb,
 • prispôsobenie môjho prístupu, správania a argumentov osobnostnému typu.

 

Na tréning PCM I. nadväzuje PCM II., ktorý nájdete taktiež medzi našimi partnerskými podujatiami.

 

Konzultant: Marián Dubjel | MD TRAINING&CONSULTING S.R.O

 

Termíny PCM I. (Každý tréningový deň trvá od 9:00 do 17:00 hod.):

 • 12. - 13.3 2020 Bratislava
 • 4. - 5.6 2020 Bratislava
 • 12. - 13.6 2020 Žilina
 • 15. - 16.10 2020 Bratislava

 

Cena:

 • Jeden účastník: 720,- € bez DPH (+ osobnostný profil 149 € bez DPH)
 • Dvaja účastníci z jednej spoločnosti - zľava 10%, 648,- € bez DPH za každého účastníka

 

Členova HRcomm majú zľavu 20 % z účastníckeho poplatku.