Projektový manažment Leadership

13. – 14. december 2018 │ Trenčín

9:00 – 17:00

 

 

Obsah workshopu:

Workshop je pre všetkých, ktorí chcú robiť lepšie a kvalitnejšie rozhodnutia, aby dosahovali efektívnejšie výsledky.

Základné princípy a nástroje Projektového manažmentu - jednoducho a prakticky aplikovateľné v praxi spôsob ako efektívne naplánovať a riadiť projekt.

 

Obsah workshopu:

TU

Miesto konania:

Balanced HR s.r.o

Masaryčky Business Center

Legionárska 5

Trenčín 91101

Organizátor:

COMM-PASS

Účastnícky poplatok:

Základná cena 145,- Eur bez DPH / 1 deň / 1 osoba (290,- Eur / 2 dni / 1 osoba)

Členovia HRcomm zľava 20%

Viac informácií:

COMM-PASS

Peter Minárik

Expert na Projektový Manažment

+421 905 852 231

minarikp@commpass.sk