Výcvik koučov s certifikačnou skúškou

Pracujete s ľuďmi? Chcete im pomôcť hľadať riešenia a zlepšovať sa?

Ste obchodník a chcete si uľahčiť komunikáciu s klientami?

Zavádzate u vás koučingovú kultúru, prechádza vaša firma zmenou?

Ste interní kouči alebo mentori?

Staňte sa skutočným koučom.

 

Rozsah programu

100 hodinový kurz prináša koučingové vzdelanie pre všetkých, ktorí chcú koučovať. 5 modulov v 2,5 dňových blokoch umožňuje postupné oboznamovanie sa s pravidlami a zásadami koučovania, skúšanie techník, sledovanie prínosov, ale aj prácu medzi modulmi a prípravu v individuálnych koučovacích rozhovoroch.

 

Ciele

Porozumieť princípom koučovania v teoretickej aj praktickej rovine

Naučiť sa efektívne využívať otázky a prístup založený na dôvere

Rozšíriť svoje zručnosti v komunikácii a šetriť čas

Oboznámiť sa so širokou škálou koučingových techník

Zvládnuť ucelený koučingový prístup

 

Obsah

 • Teoretické východiská koučovania
 • Princípy koučovania ako základ
 • Koučovací rozhovor – časti, priebeh, zapájanie
 • Rola kouča a jeho zodpovednosti v koučovaní
 • Vzťah s klientom, dôvera
 • Zameranie na zdroje a ich využitie
 • Kompetencie kouča
 • Ciele koučovania, napredovanie a vyhodnocovanie
 • Etika kouča
 • Praktické precvičovanie, spätná väzba – priebežne od 1. modulu
 • Koučovanie v riadení, koučingová kultúra
 • Benefity koučovania pre manažéra
 • Mentoring a príprava na certifikačnú skúšku

 

Certifikačná skúška

Cieľom certifikačnej skúšky je overenie kompetencií kouča a dodržiavanie etiky v praxi. Skúška prebieha v dvoch častiach – prvou je spracovanie eseje na zadanú tému a jej predloženie komisii, v druhej časti účastník koučuje klienta na jeho autentickú tému v rozsahu 30-40 min.

Po ukončení koučovania dostáva účastník spätnú väzbu od klienta, od ostatných účastníkov a od komisie. Posudzované sú kompetencie kouča a naplnenie očakávaní klienta. Súčasťou vyhodnotenia pre udelenie certifikácie je aj vlastné zhodonotenie priebehu koučovania účastníkom.

Certifikačná skúška prebieha ako samostatný šiesty modul pre účastníkov, ktorí majú záujem ňou prejsť.

 

Pre efektívne využitie interaktívnosti v skupine a možnosť individuálneho naplnenia potrieb je počet účastníkov v skupine max 9.

Kurz je možné zrealizovať aj na mieru pre vašu firmu alebo konkrétnu cieľovú skupinu.

 

Termíny:

1. modul: 30.9.2015 (10:00) - 2.10.2015 (12:30)

Konkrétne termíny ďalších stretnutí doplníme na základe dohody s účastníkmi na 1. stretnutí

2. modul: október 2015

3. modul: november 2015

4. modul: december 2015

5. modul: január 2015

 

Cena kurzu:

členská organizácia HRcomm zľava 10% zo základného poplatku, základná cena 2 375,- € / 100 hodinový intenzívny koučingový výcvik - 5 modulov

(475,00 €/1 modul/2,5 dňa)

 

Certifikačná skúška: 350,00€

 

Lektorka: Andrea Profantová

Prihlásiť sa môžete na adrese hodasova@people-elements.eu

Organizátor: People Elements, spol. s r.o. (spoločnosť je členom HRcomm)