Vysielanie zamestnancov

24. november 2016, Hotel Crowne Plaza, Hodžovo námestie 2, Bratislava

 

Seminár pre Vás pripravili odborníci z EY Slovensko a EY Česká republika v spolupráci s odborníkmi z Národného inšpektorátu práce v Košiciach.

 

Prednášajúci a účastníci panelovej diskusie:
Mgr. Miroslav Marcinčin – senior manažér, daňový poradca, EY Slovensko
Mgr. Soňa Hanková – senior manažérka, advokátka, EY Slovensko
JUDr. Katarína Príkazská, LL.M. PhD. – senior konzultantka, advokátka, EY Slovensko
Ing. Martina Kneiflová – partnerka, daňová poradkyňa, EY Česká republika
JUDr. Lucia Sabová Danková – odbor riadenia inšpekcie práce, Národný inšpektorát práce Košice

 

Program:
08:30 – 09:00 Registrácia a raňajky
09:00 – 12:30 Vysielanie zamestnancov do zahraničia – časť 1
12:30 – 13:45 Obed
13:45 – 14:45 Vysielanie zamestnancov do zahraničia – časť 2
14:45 – Diskusia

 

Obsah seminára:
• Inštitút vyslania zamestnanca a jeho druhy, vzťah vyslania k pracovnej ceste, dočasnému prideleniu, dočasnej zmene miesta výkonu práce a dvom paralelným pracovným pomerom
• Voľba práva a uplatnenie „tvrdého jadra“ pracovných podmienok a podmienok zamestnávania
• Zmluvná dokumentácia
• Administratívne povinnosti v zmysle zákona o cezhraničnej spolupráci
• Nároky na cestovné náhrady podľa Zákona o cestovných náhradách
• Daňové aspekty vysielania zamestnancov
• Sociálne a zdravotné poistenie pri vysielaní a prijímaní zamestnancov v rámci EÚ
• Plány novej EÚ smernice

 

Účastnícky poplatok:
základný účastnícky poplatok - 75 eur (cena vrátane DPH)/ 1 účastník
člen HRcomm - 20% zľava zo základného poplatku

 

Svoju účasť, prosím, potvrďte do 21. novembra 2016 na e-mailovú adresu erika.vidova@sk.ey.com alebo telefonicky na: +421 2 3333 9158.