Work in Balance

Staňte sa zdravou firmou!

 

Jedinečná konferencia na Slovensku - Work in Balance chce propagovať výhody podporovania zdravého životného štýlu vo firmách. Vnútorne vyrovnaný a zdravý zamestnanec má totiž pre každú spoločnosť cenu zlata.


Lídri Google, Lenovo, Dell prezradia:

  • Ako si vybudovať zdravé firemné prostredie.
  • Ako si udržiavať psychologicky zdravé vzťahy na pracovisku, aby ste boli úspešní.
  • Počas dvoch dní viac ako 20 odborníkov z rôznych oblastí podnikania predstaví súčasné trendy personálneho manažmentu zameraného na zdravie zamestnancov.
  • Cieľom konferencie je poskytnúť komplexný pohľad na výkon a vnútornú motiváciu jednotlivca cez všetky aspekty života, ktoré ovplyvňujú jeho každodennú kvalitu.
  • Prednášky, panelové diskusie, workshopy a konkrétne príklady z praxe umožnia účastníkom konferencie oboznámiť sa s nástrojmi, metódami, technikami a zásadami, ktoré pozitívne ovplyvňujú celkovú rovnováhu človeka v pracovnej a súkromnej oblasti.

 

Ako si budovať zdravé firemné prostredie a ako si udržiavať psychologicky zdravé vzťahy na pracovisku? Lídri úspešných spoločností predstavujú filozofiu zdravej firmy - viac info v článku tu.

 

Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo zdravotníctva SR.
Viac info na: http://workinbalance.sk/

 

Termín konania: 6. - 7. november 2014
Miesto konania: Hotel NH Gate ONe, Bratislava - Ambrušova 7
Účastnícky poplatok:

pre členov ZRRĽZ zľava zo základného účastníckeho
poplatku 20% (základná cena pre 1 osobu na 1 deň
konferencie 145,- Eur, 2 dni konferencie 195,- Eur)

Registrácia účastníkov:

http://workinbalance.sk/registracia/

Program konferencie:

http://workinbalance.sk/program/

Pre viac info:

OK agency, s.r.o.
Andrea Košecová, project manager

e-mail: konferencia@workinbalance.sk
workinbalance@okagency.sk
tel.: +421 918 719 889, +421 2 5464 1818