Prieskum Ligy za duševné zdravie

 

Liga za duševné zdravie vykonala v priebehu júla 2021 celoslovenský reprezentatívny prieskum (viac ako 1500 opýtaných) zameraný na mapovanie duševného zdravia na Slovensku. 

 

Ako partner Ligy za duševné zdravie vám prinášame z prvej ruky dôležité zistenia, ktoré môžu byť podkladom pre plánovanie Vašich aktivít v tejto oblasti:

  • Každý 10. Slovák mal diagnostikované duševné ochorenie odborníkom a každý 4. Slovák pozná v okruhu svojich blízkych niekoho s takouto diagnózou.
  • Každý 5. Slovák (19%) prežíva vážnejšiu mieru úzkosti (podráždenosť, obavy, problém uvoľniť sa) a až tretina (32%) Slovákov prežíva často únavu a nedostatok energie. Problémy so spánkom má štvrtina Slovákov (25%) a 16% má problémy spojené s jedením.
  • Slováci a Slovenky hodnotia odborníkov na duševné zdravie v priemere ako "skôr dobrých". Medzi jednotlivými profesiami sú len malé rozdiely. Rozdiely sú dokonca malé aj medzi ľuďmi, ktorí majú verzus nemajú skúsenosť s odborníkom na duševné zdravie.
  • Ľudia na Slovensku nevedia veľmi posúdiť (25%), aká je dostupnosť služieb pre zachovanie a zlepšenie duševného zdravia. Pokiaľ na to názor majú (75%), tak polovica si myslí, že je dostupnosť služieb dostatočná a druhá polovica s tým nesúhlasí.
  • Slováci sa zhodujú v tom (87%), že vzdelávanie v oblasti duševného zdravia je dôležité, súhlasia hlavne so vzdelávaním dospelých a mladých dospelých od strednej školy. Drvivá väčšina ľudí (76%) súhlasí s tým, aby aj zamestnávatelia zabezpečovali vzdelávanie v oblasti duševného zdravia.

 

Aj tieto zistenia potvrdzujú, že témam spojeným s duševným zdravím zamestnancov je potrebné aj naďalej venovať pozornosť. V spolupráci s Ligou za duševné zdravie Vám budeme preto aj naďalej prinášať podnety a inšpiráciu v tejto oblasti.

 

Viac info o prieskume TU.

 

Michal Bača
Vedúci HRcomm klubu BRATISLAVA │ psychológ, psychologickesluzby.sk