18. riadne valné zhromaždenie členov ZRRĽZ

V Bratislave, v priestoroch členskej spoločnosti die Berater Slovensko sa dňa 21. novembra 2012 konalo 18. riadne Valné zhromaždenie (18. RVZ)  členov Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov. 

 

Valné zhromaždenie členov sa koná každoročne v novembri. V zmysle Stanov bilancuje uplynulé obdobie a stanovuje zámery a hlavné úlohy na ďalší rok. Tohtoročné 18. RVZ bolo výnimočné v tom, že okrem bilancovania uplynulých 3 rokov delegáti volili nové predstavenstvo a revíznu komisiu na nasledujúce 3-ročné obdobie.

 

Novým prezidentom ZRRĽZ sa stal Martin Čambor, riaditeľ odboru ľudských zdrojov zo spoločnosti Slovenská sporiteľňa. Viceprezidentom pre zahraničné aktivity Igor Dokupil, personálny manažér spoločnosti PPC Čab a viceprezidentkou pre ekonomickú činnosť Renata Gondová, vedúca kancelárie Recyklačného fondu. 

        

         
M. Čambor, prezident   I. Dokupil, viceprezident 
pre zahraničné aktivity
  R. Gondová, viceprezidentka 
pre ekonomickú činnosť

 

Predstavenstvo ZRRĽZ je 8-členné a ďalšími členmi nového predstavenstva sú:
Pavol Buhla, senior HR manager skupiny Johnson Controls, Anna Hudáková, HR Director CZ & SK Sanofi group, Zuzana Križanová, HR manager spoločnosti TRW Automotive (Slovakia), Pavel Uhrinčať, riaditeľ spoločnosti HRman a Dagmar Zukalová, konateľka spoločnosti Zukalová - Advokátska kancelária.

 

                 
Pavol Buhla   Anna Hudáková   Zuzana Križanová   Pavel Uhrinčať   Dagmar Zukalová


Vo funkcii predsedníčky revíznej komisie bola potvrdená Zuzana Weissová, riaditeľka úseku GR a ĽZ skupiny firiem Chemosvit.

Posledné slovo na Valnom zhromaždení už patrilo novozvolenému prezidentovi. Martin Čambor sa na záver vyjadril, že si váži, že sa mu dostalo ako novému členovi takej veľkej pocty byť prezidentom Združenia. Prisľúbil, že všetko, čo uviedol v kandidátke počas nadchádzajúcich troch rokov splní.