Aké výzvy a priority čakajú HR?

The Europen Association for People Management (EAPM) and The Boston Consulting Group (BCG) pripravili každoročný európsky HR prieskum CREATING PEOPLE ADVANTAGE (CPA).

 

Tohtoročný prieskum bol zameraný na 10 tém z oblasti HR z hľadiska ich dôležitosti, schopností firiem, vynaloženého úsilia a vnímanej pridanej hodnoty pre podnikanie. Navyše sa prieskum sústredí na najnovšie trendy: reakcie na megatrendy ovplyvňujúce riadenie ľudí, transformácie v oblasti HR, personálny reporting, vzdelávanie a rozvoj.

 

Prieskum 2013 prebiehal do 14. apríla a zúčastnilo sa ho 2152 účastníkov! Aby BCG pripravilo aj analýzu za danú krajinu, minimálna vzorka účastníkov bola 30. Za Slovensko sa zúčastnilo 14.

 

  • účasť jednotlivých krajín na prieskume CPA 2013 tu

 

Ako poďakovanie za zapojenie do prieskumu BCG prisľúbilo poslať úťčastníkom prieskumu výslednú správu. Okrem toho, hneď po vyplnení dotazníka, dostali e-mail s výberom posledných spoločných štúdií BCG a EAPM.