Ako podporiť záujem o technické vzdelávanie

Pri súčasnej vysokej miere nezamestnanosti na slovenskom trhu práce sa môže zdať až neuveriteľné, že zamestnávatelia čelia nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a obsadiť voľné pracovné miesto technického špecialistu vhodným pracovníkom je väčšinou neľahká úloha.

 

Podpora záujmu o technické vzdelávanie bola témou dňa na stretnutí členov (a nielen členov)  ZsRK ZRRĽZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. februára 2013 v priestoroch spoločnosti VACUUMSCHMELZE. Hlavným zámerom stretnutia bolo zdieľanie skúseností týkajúcich sa spolupráce so školami, či už základnými, strednými alebo univerzitami. Spomenuté boli dokonca aj materské školy.

 

Dnes je už jednoznačné, že zamestnávatelia musia úzko spolupracovať so vzdelávacími inštitúciami  a podnietiť tak chuť detí študovať technické odbory. To je cesta ako naplniť potreby zamestnávateľov v súvislosti s hľadaním kvalifikovaných odborníkov, ale aj mladých absolventov škôl, ktorí si budú môcť jednoduchšie nájsť uplatnenie a budovať kariéru.

 

Zmena vzdelávacieho systému, jeho naviazanie na potreby trhu je nutnosťou, ale zároveň aj koncepčným riešením, ktorého vypracovanie a aplikácia vyžaduje čas. Medzitým však už mnohé firmy podnikajú vlastné aktivity, zamerané na podporu technickej výučby a na prácu s talentovanými študentmi.

 

Na stretnutí boli zdieľané mnohé skúsenosti personalistov z oblasti práce so študentmi a vzdelávacími inštitúciami. Určite veľa z nich poslúži ako inšpirácia, niektoré zase ako dobrá rada ako predchádzať chybám či neúspechu. Diskusia bola bohatá aj na nové nápady, ktoré sa snáď podarí zrealizovať.

 

Na záver bola predstavená aj iniciatíva významných zamestnávateľov novomestského regiónu na podporu technického vzdelávania - počiatočný krok, smerujúci k ďalším spoločným aktivitám spoločností, ktoré spája jeden cieľ - zjednotenie potrieb zamestnávateľov a vzdelávacieho systému na Slovensku.

 

Do diskusie sa zapojil aj konateľ spoločnosti Vacuumschmelze, pán Edgardo Hahn, ktorý predstavil zámer Nemecko-slovenskej obchodnej komory vytvoriť 5-ročnú národnú stratégiu na podporu technického vzdelávania a zároveň vyzval zástupcov ostatných firiem zapojiť sa do týchto aktivít.

 

Je zrejmé, že zdieľanie skúseností, spoločné úsilie a spolupráca sú výhodnou cestou dosahovania úspechu pre všetkých. Stretnutia s podobným zameraním a aktivity z nich vyplývajúce preto môžu byť významným prínosom k riešeniu súčasnej zložitej situácie na slovenskom trhu práce.

 

 

Ing. Mária Ježíková
HR manager, Johnson Controls International s.r.o. - odštepný závod Trenčín