Ako sú pripravené menšie podniky na budúci úspech

Bez ohľadu na nestabilné obdobie, Európa bude v ďalšej dekáde potrebovať viac než 45 miliónov kvalifikovaných zamestnancov.  Mať správny talent na správnom mieste sa stane kritickým faktorom úspechu v podnikaní viac, než kedykoľvek predtým. Menšie podniky sú kľúčové z pohľadu hnacej sily európskej ekonomiky. Na to, aby menšie firmy získali konkurenčnú výhodu, musia porozumieť a ovplyvňovať  silné stránky talentovaných zamestnancov.
 
Preto Európska asociácia personálneho manažmentu (EAPM) pripravila najväčšiu európsku štúdiu o manažmente talentu so zameraním na menšie podniky (v porovnaní s väčšími podnikmi). Účastníkom štúdie ponúka individuálny benchmark pre ich organizáciu.
 
Záverečná správa z prieskumu bude k dispozícii v roku 2012. Bude obsahovať  základný prehľad, úspešné metódy a ponúkne pragmatické rady k vytváraniu vplyvu na podnikanie.

Do prieskumu sa môžete zapojiť aj Vy: