Ako zvládnuť roky zmien (nielen v odmeňovaní)

 

Celý rok 2020 bol poznamenaný pre mnohých z nás zmenami a tlakom, v ktorom sme pomerne rýchlo menili naše zaužívané operatívne fungovanie a zo dňa na deň sme získavali doležíte skúsenosti a ponaučenia do budúcnosti.
 
Keď by som si mala vybrať 3 oblasti, ktoré charakterizujú Reward politiku počas covid-pandémie, tak určite spomeniem dôraz na transparentnosť, potrebný posun v kultúre a komunikácii odmeňovania a veľký potenciál digitalizácie procesov.

 

 

Napriek chaosu, do ktorého nás posunula kríza, sme boli nútení, aby sme sa pozreli na existujúce programy odmeňovania nie pohľadom postaveným na minulosti, ale s potrebou zohľadniť aktuálne zmeny s potenciálom ich využitia v budúcnosti.
Okrem štandardných úprav miezd a taríf mnohí aktuálne prepracovávame nastavené systémy odmeňovania tak, aby reflektovali reálny výkon a zároveň podporovali odmeňovanie talentov, ale i rešpektovaných seniorov, ktorí v našich firmách vytvárajú nenahraditeľnú skúsenostnú bázu.

Vďaka pandemickému obdobiu sme tiež zaznamenali vyššiu požiadavku na transparentnosť a digitalizáciu nielen v Reward oblasti. Reagovali sme na zmenené priority v oblasti podmienok pre život, a keďže kríza viedla v mnohých firmách i k redukcii pracovných miest, u zamestnancov sa pochopiteľne prejavila vyššia miera obáv  a neistoty, ktorá sa týkala nielen ich finančného zabezpečenia, ale i stability ich pracovného  miesta.
Snažili sme sa tuto neľahkú realitu premietať do včasnej a transparentnej komunikácie o odmeňovaní, či už išlo o pozastavenie vyplácania benefitov, o skracovanie pracovných úväzkov alebo o nastavenie pravidiel pri dlhodobých odstávkach výroby.
 
Potreba transparentnej a profesionálnej komunikácie nielen v oblasti odmeňovania bude dôležitá i v nasledujúcom období. Nezabúdajme na to, že HR ľudia nemajú šancu zvládnuť tuto neľahkú úlohu sami – a aj keď je to určite náročné, najmä vo veľkých organizáciách, v procese je potrebné zlepšovať kooperáciu s kľúčovými stakeholdrami: líniovými manažérmi. Majú k zamestnancom najbližšie a sú v najlepšej pozícii, aby im s dôverou presne vedeli dokomunikovať a vysvetliť detail.
To, v čom vie HR vo veľkej miere podať pomocnú ruku líniovému manažmentu ale i zamestnancom je, čo najvyššia miera digitalizácie a zjednodušenia HR procesov, ktorá bude jedným z kľúčov k tomu, aby sme zvládli i výzvy najbližšieho obdobia...
 

... takže kríza v spätnom zrkadle?
Zrejme ešte nie, aj keď z tejto dôležitej lekcie si už vieme zobrať napr. pochopenie, že flexi place & flexi time budú už vždy neoddeliteľnou súčasťou operačnej stratégie. Alebo že dog friendly office alebo outdoorové 3-dňove teambuildingy sú v našej novej realite nahradené témami ako garancia bezpečného pracoviska, zdravotnými benefitmi, alebo dlho odsúvaná téma duševného zdravia.
 
Na konferencii k odmeňovaniu, ktorú sme pre vás spolu s HRcomm pripravili 18. - 20. mája (viac info o konferencii TU), budeme spolu diskutovať o nových trendoch v odmeňovaní i v benefitoch, o tom čo sa nám podarilo, aj o tom, čo by sme už nabudúce robili inak. Budeme si môcť vypočuť názor CEO, Reward manažérov aj HR riaditeľov. Svoje skúsenosti budú s nami zdieľať kolegovia zodpovední za globálne ale i lokálne odmeňovanie.
Tentokrát to bude virtuálny CHOPOK Nr. 1 a nestretneme sa v Demänovskej doline, ale budeme sa na seba usmievať cez kamery z obývačiek a od kuchynských stolov. Verím však, že na diskusiu budeme mať vytvorený výborný priestor, a že naše zdieľanie a vzájomná inšpirácia, ktorú sme pre vás pripravili, prinesú odpovede na mnohé otázky, ktoré už teraz mame všetci v hlave.

 

Tešíme sa na vás,
Zuzana Boorová,
 členka predstavenstva HRcomm