Dilema manažéra

"V ostatnom čase som pomerne často diskutovala tému rozvoja podriadených a ako pracovať s ich motiváciou, aby si rozvojové oblasti sami identifikovali a pracovali na nich. Jedným zo záverov bolo, že najlepšie sa pracuje s ľuďmi, ktorí majú potenciál, vedia o ňom a aktívne si pracujú na jeho napĺňaní.
Keď môj klient prišiel do koučovania s témou, ako sa pri výbere rozhodnúť medzi dvomi kandidátmi, myslela som si, že to bude téma na pár minút. Strávili sme jej diskutovaním nakoniec hodinu a riešili sme jeho rozhodovanie medzi kandidátom, ktorý presne spĺňa očakávania na danú pozíciu a niekým, kto v značnej miere prekračoval väčšinu požiadaviek.
Keď som nad tým neskôr premýšľala, stále viac sa mi páči možnosť obklopovať sa ako manažér ľuďmi, ktorí svojím potenciálom prevyšujú požiadavky na svoju pozíciu, ak sú zároveň otvorení vidieť nové možnosti a aj napriek už dosiahnutým schopnostiam na sebe pracovať.
 
Ak to manažér urobí a rozvíja takýchto podriadených v oblastiach, ktoré ich najviac individuálne posunú, získava tým veľa benefitov. Počnúc lojalitou, ktorú naši podriadení cítia, ak sa im zmysluplne venujeme a dávame im nové príležitosti. Cez spoľahlivé partnerstvo, názor a kritický pohľad pri tvorení strategických plánov a materiálov, možnosť delegovať aj náročnejšie zadania a spoľahnúť sa na dobrý výsledok. Až po rozšírenie možností a inovácií prepájaním kvalít viacerých ľudí.
 
Sú schopní svojím nadšením a angažovanosťou inšpirovať iných, vytvárať spojenia prinášajúce dlhodobo funkčné zlepšenia, inšpirovať spoluprácou aj iných kolegov... Podstatným rozdielom je, že prirodzene zapájajú ostatných, delia sa o nápady, aby hľadali efektívne riešenia a sú ochotní deliť sa o úspech, lebo vedia, že zdieľanie je cestou k rozvoju.
 
Samozrejme, takíto podriadení môžu priniesť pocit ohrozenia u nadriadeného. Preto variantu obklopovať sa ľuďmi s vysokým potenciálom vítajú a v praxi realizujú seniorní manažéri, ktorí v nej zároveň vidia zdroj vlastnej motivácie. Pracovať s niekým, kto svoj potenciál využíva a ďalej ho rozvíja, kto tvorivo pristupuje k riešeniu úloh, prináša svieže názory a rád spolupracuje na nových riešeniach, je pre manažéra zdrojom inšpirácie aj do iných oblastí. Vrátane vlastného rozvoja. Pretože rovnako cenným prínosom ako rozvoj biznisu vďaka aktívnemu a inovatívnemu podriadenému, je aj možnosť vychovávať z neho nástupcu na vlastnú pozíciu a začať sa orientovať na svoj ďalší kariérny posun.  Lebo to kvalitní manažéri robia – plánujú svoju kariéru a cielene sa rozvíjajú aj vďaka svojim podriadeným."

 

Andrea Profanová

Leading Element, People Elements