Dohody a odvody

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a odvody do poisťovní od 1.1. 2013 bola téma praktického seminára určeného personalistom, špecialistom, mzdovým účtovníkom a všetkým, ktorých táto problematika zaujíma, či skôr trápi. Podujatie zorganizovalo ZRRĽZ v Bratislave 23. januára 2013.

 

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ako už ich názov naznačuje, by mali byť zamestnávateľom využívané len výnimočne v prípadoch, kedy nie je možné alebo ekonomicky účelné prácu vykonať v pracovnom pomere. Tieto dohody sú v rámci štátov Európskej únie špecifické len pre slovenský a český Zákonník práce.

 

Záujem o účasť z celého Slovenska potvrdil aktuálnosť témy. Lektori seminára sa venovali "dohodárom" z pohľadu platnej legislatívy. JUDr. Zukalová z pohľadu Zákonníka práce, Ing Oman z pohľadu zákona o sociálnom poistení a JUDr. Palušová z pohľadu zákona o zdravotnom poistení. A diskusia zo strany účastníkov bola ozaj bohatá, otázky nemali konca. Ako bolo prisľúbené na seminári, aktuálne prezentácie lektori poskytli organizátorom a sú dostupné tu.

 

Čo prinesie aplikácia v praxi? O tom budeme diskutovať na ďalšom z podujatí ZRRĽZ ....

 

Súvisiace správy Sociálnej poisťovne: