Hľadáme nového parťáka/parťáčku do tímu HRcomm - Senior Marketing Specialist

Senior Marketing Specialist  

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

  • príprava marketingovej a komunikačnej politiky HRcomm, príprava mediálneho plánu, vyhľadávanie mediálnych partnerov a aktívna komunikácia s nimi
  • príprava podkladov na zabezpečenie marketingových materiálov HRcomm, konferenčných brožúriek ai.
  • aktívne spravovanie sociálnych sietí (Facebook, LindkedIn, Instagram), zodpovedanie za obsah a aktuálnosť informácií
  • príprava pozvánok, mailingov na podujatia HRcomm a partnerské podujatia
  • dizajn, náplň a aktualizácia webovej stránky www.hrcomm.sk, aplikácieHRcommAPP a newsletteraHRcomm (vydávaný online 4x ročne), prichádzanie s návrhmi na vylepšenia
  • komunikácia s externými dodávateľmi (grafik, fotograf, tlačiareň, ...)
  • organizačné zabezpečenie projektu „ocenenie HR Inšpirácia“, aktívna komunikácia s projektovým tímom
  • organizačné zabezpečenie a aktívna účasť na regionálnych podujatiach organizovaných prezenčnou formou (Bratislava, Trnava, Žilina, Košice ai.) resp. online, spolupráca s gestormi podujatí (cca 12 podujatí ročne)
  • organizačné zabezpečenie projektu „GroWith HRcomm“, spolupráca s gestorom, aktívna účasť na workshopoch (cca 10-12 workshopov ročne)
  • spolupráca s Európskou HR asociáciou (EAPM) a svetovou HR asociáciou (WFPMA), ako aj so zahraničnými asociáciami združenými pod EAPM, zabezpečovanie aktuálnych informácií a proaktívnej výmeny informácií

 

Viac info nájdete na HRcomm - Senior Marketing Specialist.