HRcomm Hot News

Opatrenie č. 227/2022 Z. z. o úprave súm životného minima platné od 1. 7. 2022

 

Nepostihnuté sumy od 1. 7. 2022