HRcomm Hot News

Ako využiť rekreačné poukazy na detský tábor? 

 

Aby mohol byť príspevok na rekreáciu použitý pre deti zamestnanca, musia byť splnené všetky nasledujúce podmienky:
 
  • musí ísť o organizované viacdenné aktivity alebo zotavovacie podujatia,
  • tieto aktivity alebo podujatia musia prebiehať počas školských prázdnin a
  • tieto aktivity alebo podujatia sa musia uskutočňovať na Slovensku.

 

V prípade, ak by čo i len jedna z vyššie uvedených podmienok nebola splnená, zamestnancovi zamestnávateľ na takéto aktivity jeho dieťaťa nemusí prispieť. 
 
Na jednodňový detský tábor nie je možné použiť príspevok na rekreáciu (rekreačný poukaz). Musí ísť o viacdennú aktivitu alebo podujatie, teda o najmenej dvojdňový detský tábor. Ak teda dieťa navštevuje tábor napríklad od 08:00 do 16:00 počas najmenej dvoch dní, je možné naň uplatniť príspevok na rekreáciu. Podmienku prenocovania v detskom tábore na to, aby naň bolo možné použiť príspevok, Zákonník práce neustanovuje.
 
Viacdenné detské tábory (resp. prázdninové tábory pre deti) organizované na Slovensku sú v praxi klasickým príkladom aktivít, na ktoré môže zamestnanec príspevok využiť.
 
Prečítajte si celý článok na www.podnikajte.sk/pracovne-pravo-bozp/rekreacne-poukazy-detsky-tabor© Podnikajte.sk