Katalóg pracovných miest

Katalóg pracovných miest ponúka jednoduchú, spoľahlivú a rýchlu cestu na tvorbu popisu pracovných miest a vlastného podnikového katalógu. KPM je súčasťou integrovaného systému typových pozícií.

 

Integrovaný systém typových pozícií (ISTP) je sústava informácií o svete práce s možnosťou využitia týchto informácií pri personálnej práci v organizáciách - modul Katalóg pracovných miest a pri vyhľadávaní vhodných pozícií pre uchádzačov o zamestnanie - modul Analýza individuálneho potenciálu aj s ponukou aktuálnych voľných miest na trhu práce.

 

Základnou databázou informácií ISTP je Karta typových pozícií (KTP) ako moderný katalóg prác vykonávaných v slovenskom hospodárstve. Kartotéka obsahuje informácie o rôznych aspektoch výkonu práce (pracovné podmienky, pracovné prostriedky a pod.) a o požiadavkách kladených na vykonávateľa (kvalifikačné, osobnostné azdravotné).


ISTP komunikuje s tzv. integrovanými systémami, pomocou ktorých sa užívateľ na jednom mieste dozvie základné informácie o tom, aký je priemerný zárobok na pozícii podľa krajov, alebo či sa realizuje kurz, ktorý pomôže odstrániť kvalifikačné nezrovnalosti. Pomocou ISTP je možné zistiť, aké sú aktuálne voľné miesta na trhu práce podľa regiónov Slovenska. Systém navyše poradí, ktorá škola v SR vyučuje odbor vhodný pre výkon vybranej pozície. ISTP ...