Lepšie raz zažiť, ako stokrát počuť ...alebo čítať

Pod týmto názvom vyšli v septembri v časopise manažér č. 3/2006 "skromné postrehy jedného zo zhruba stovky účastníkov" tohtoročného júnového stretnutia firemných vzdelávačov "Rozvoj ľudských zdrojov - vzdelávanie zamestnancov". Pokiaľ neodoberáte štvrťročník manažér, ponúkame Vám článok vo formáte.pdf

 

Autor Ferdinand Čuperka: "lepšie raz zažiť, ako stokrát počuť ... alebo čítať"