Najlepší zamestnávatelia

Praha, 30. novembra 2012: Aon Hewitt, spoločnosť poskytujúca riešenia v oblasti riadenia ľudských zdrojov, jedna z divízií Aon plc (NYSE: AON), vyhlásila výsledky výročnej štúdie Best Employers pre región strednej a východnej Európy (CEE). Najlepší zamestnávatelia v regióne boli vyhlásený v troch kategóriach na záverečnej ceremónii v hlavnom meste Bulharska, Sofii.
 
Výsledky prieskumu dokazujú silnú koreláciu medzi vysokou mierou motivovanosti zamestnancov a lepšími obchodnými výsledkami. V priemere, firmy vyhlásené ako Best Employers v regióne CEE:

 • Vynikajú vo finančných ukazovateľoch (108% plnenie cieľa EBITDA oproti 93% u ostatných firiem).
 • Vykazujú nižšiu fluktuáciu zamestnancov (6% fluktuácia oproti 9% u ostatných firiem).
 • Majú nižšiu absenciu zamestnancov (3,5 deň/zamestnanec oproti 5,5 deň/zamestnanec u ostatných firiem).

 

Štúdia, ktorú Aon Hewitt organizuje v regióne strednej a východnej Európy od roku 2001, oceňuje spoločnosti vyznačujúce sa vysokou kvalitou a efektivitou HR praktík, ktoré majú pozitívny dopad na obchodné výsledky. Pre získanie skutočne objektívneho obrazu štúdia zohľadňuje perspektívu zamestnávateľa, samotných zamestnancov a obchodné ukazovatele spoločností.
 
Štúdia Best Employers 2012 v číslach:

 • 8 štátov – Bulharsko, Česká republika, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rusko, Slovensko a Turecko.
 • Viac než 400 spoločností.
 • Viac než 250 000 zúčastnených zamestnancov, vrátane 41 000 manažérov.
 • Viac než 2 600 top manažérov.
 • 29 Best Employers (tri rebríčky podľa veľkosti firiem).


RASTÚCA MIERA MOTIVOVANOSTI
Výsledky tohtoročnej štúdie ukazujú, že miera motivovanosti v regióne strednej a východnej Európy vzrástla oproti roku 2011 o tri percentné body, dosahujúc tak priemernú úroveň 58%. Najvyššia miera motivovanosti v regióne je v Bulharsku (67%) a najnižšia v Poľsku (48%). Spoločnosti radiace sa medzi Best Employers dosahujú mieru motivovanosti 80%, čo je o 22 percentných bodov viac než priemer regiónu.
 
Napriek rozdielom v úrovni miery motivovanosti medzi jednotlivými štátmi regiónu je stále možné jasne identifikovať, čo odlišuje Best Employers od ostatných spoločností.
 
Magdalena Warzybok, CEE Engagement Practice Director v Aon Hewitt, hovorí:
“Best Employers vynikajú v tom, že odmeňujú a uznávajú svojich zamestnancov. Poskytujú im adekvátnu mzdu, atraktívne benefity a dobré možnosti pre rozvoj kariéry. Na trhu práce majú skvelú povesť a naviac sa u nich ukazuje súlad tejto povesti s reálnou skúsenosťou zamestnancov firmy. Zároveň sa Best Employers odlišujú kvalitou vrcholového manažmentu a jeho záujmom o vlastných ľudí.”
 
DOPAD LOKÁLNYCH EKONOMICKÝCH PODMIENOK
Výsledky štúdie Best Employers ukazujú, že štáty, v ktorých zamestnanci najviac poukazujú na neadekvátnosť mzdy a nedostatok nefinančného uznania, sú tie, ktoré disponujú relatívne napriaznivejšími ekonomikými podmienkami a pozitívnym rastom HDP – ako napríklad Rusko, Turecko a Poľsko.
 
Magdalena Warzybok dodáva:
“Je kľúčové, aby zamestnanci vnímali spojitosť medzi výkonnosťou spoločnosti a ich odmenou. V spoločnostiach, ktoré dosahujú svoje finančné ciele, musia byť zamestnanci odmeňovaní finančnou i nefinančnou formou, adekvátne k svojmu prínosu a splneniu cieľov. Akákoľvek nespravodlivosť môže mať ničivý vplyv na motivovanosť zamestnancov a ich pracovný výkon.”
 
Štúdia zároveň poukazuje na negatívne dopady relatívne menej stabilných ekonomík v štátoch ako Maďarsko a Bulharsko na faktor rovnováhy pracovného a súkromného života. Tlaky na vysokú výkonnosť a nejasná vízia budúcnosti zvyšujú stres a znižujú tak schopnosť zladiť osobné a pracovné záväzky.
 
Edward Stanoch, Aon Hewitt European Talent Practice Market Leader, hovorí:
“Sme účastníkom štúdie Best Employers veľmi vďační. Radi vidíme, že napriek pretrvávajúcim ekonomickým problémom v Európe sa stále viac a viac spoločností snaží udržať svojich zamestnancov motivovaných. Aj keď fráza „zamestnanci sú to najcennejšie, čo spoločnosť má“ je už dnes klišé, každý ročník našej štúdie dokazuje jej pravdivosť. Dobré HR procesy, správne nastavené balíčky odmeňovanie a lepší management vedú k vyššiemu počtu motivovaných zamestnancov. Tí potom pracujú efektívnejšie a obe strany tak z toho ťažia to najlepšie."
 
REBRÍČEK BEST EMPLOYERS STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY 2012
 
Malé spoločnosti (< 250 zamestnancov)

 1. ANKOL, Poľsko
 2. JT International, Česká Republika
 3. Philip Morris, Slovensko
 4. Tavex, Bulharsko
 5. Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató, Maďarsko
 6. Mars Sales, Maďarsko
 7. Roche, Slovensko
 8. InterContinental Budapes,t Maďarsko
 9. Et netera, Česká Republika
 10. Adform Group, Litva

 
Stredne veľké spoločnosti (251 – 1000 zamestnancov)

 1. Tenex, Rusko
 2. Microsoft, Rusko
 3. Dom Kredytowy NOTUS, Poľsko
 4. Microsoft,Česká Republika
 5. Hilti, Rusko
 6. Grupa Pracuj, Poľsko
 7. Takeda, Rusko
 8. Telefónica, Slovensko
 9. FGSZ Földgázszállító Maďarsko
 10. Red Hat Czech Česká Republika

 
Veľké spoločnosti (>1000 zamestnancov)

 1. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, Poľsko
 2. McDonald's, Bulharsko
 3. Mars, Rusko
 4. Lidl, Bulharsko
 5. DHL Express, Rusko
 6. Provident ,Maďarsko
 7. Lietuvos draudimas, Litva
 8. Tele2,  Rusko
 9. Magyar Telekom, Maďarsko

 
Marek Bališ, HR riaditeľ spoločnosti Telefónica, komentuje umiestnenie spoločnosti v regionálnom rebríčku: 
“V prvom rade patrí vďaka za toto ocenenie celému tímu v Telefónica Slovakia. Je prejavením dôvery zamestnancov v našu stratégiu na slovenskom trhu. A zároveň ďalším dôkazom, že poskytovanie kvalitných a férových služieb sa odráža nielen na spokojnosti zákazníkov, ale aj zamestnancov.”


Vyjadrenie Ivany Tomaníkovej, Manager Human Resources v spoločnosti Philip Morris Slovakia, k úspechu spoločnosti:
„My vo Philip Morris Slovakia sme veľmi hrdí na to, že patríme medzi najlepších zamestnávateľov v regióne strednej a východnej Európy, pretože toto ocenenie vychádza z názorov väčšiny (86%) našich zamestnancov. Radi by sme využili túto príležitosť a poďakovali sa všetkým našim zamestnancom a tiež ich uistili, že budeme pokračovať v našom úsilí o budovanie firemnej kultúry motivovaných zamestnancov. Našich zamestnancov považujeme za to najcennejšie, čo firma má, a tak sa k nim aj správame. Na oplátku za to zamestnancom záleží na dosahovaní výsledkov, sú motivovaní k ich dosahovaniu a zdieľajú firemné výzvy, čo podporuje vyššiu výkonnosti firmy.“

 

O štúdii Best Employers

Štúdia Best Employers spoločnosti Aon Hewitt skúma praktiky riadenia ľudských zdrojov v spoločnostiach. Poskytuje detailný pohľad na to, akým spôsobom môžu spoločnosti dosiahnuť skutočné konkurenčné výhody prostredníctvom svojich zamestnancov, skúma, čo robí spoločnosti dobrým miestom pre prácu a identifikuje Best Employers v danej zemi.

 

Kontakt: Ivana Vandlíčková, Projektová manažérka štúdie Best Employers Slovensko
ivana.vandlickova@aonhewitt.com, +420 774 439 481