Návrat k hodnotám

Tak znel názov konferencie HR KNOW HOW spoločnosti People Management Forum (PMF), ktorá sa uskutočnila 21. marca 2013 v Prahe.  Jej výsledky potvrdzujú dôležitosť a aktuálnosť témy.

 

Rečníci sa venovali problematike hodnôt z mnohých pohľadov. Diskutovali sa hľadiská osobné, rodinné, spoločenské aj ekonomické. Zaznelo mnoho názorov nielen v rokovacej miestnosti, ale preberali sa intenzívne i v kuloároch. Účastníci konferencie sa zhodli na tom, že venovať sa hodnotám v čase ekonomickej krízy nie je nepatričné, ale naopak príznačné, pretože jej korene sú oveľa hlbšie  v nás, v našich hodnotách.

 

V úvodnom spote, ktorý tému na konferencii predstavil, sa veľa hovorilo o dôvere, ktorej sa českej spoločnosti nedostáva. Dôvera s hodnotami veľmi úzko súvisí, nakoľko vzniká práve na základe spoločného zdieľania rovnakých hodnôt. Prestali sme veriť sebe navzájom, svojim kolegom, nadriadeným aj priateľom. Stratili sme vôľu na tejto situácii čokoľvek zmeniť a stratili sme vieru v hodnoty, ktoré nás vždy držali nad vodou a navigovali nás pri našich rozhodnutiach.

 

Diskusia k hodnotám sa v počiatku držala línie rodina – spoločnosť – firma. Súčasný stav civilizácie nám potvrdzuje, že pokiaľ je hodnotou nás rodičov, manažérov či vlastníkov firiem zodpovednosť, tak situácia na oboch okrajoch línie nie je zas až taká zlá. A tiež viera v to, že to robíme najlepšie, ako vieme. So svojim vzťahom k dôvere sa s auditóriom podelil aj profesor Jan Pirk, prednosta kardiocentra IKEM. „Ja ľuďom verím,  dokiaľ  ma  nesklamú.“

 

Hoci zodpovednosť celkom isto leží i na bedrách firiem, najväčší podiel na formovaní ľudských hodnôt má rodina. Vybudovanie spoločnosti, ktorá bude hodnoty ctiť a stavať na nich sa nezaobíde  bez jednotlivcov, bez postoja každého z nás. Je dôležité, aby sme to, čomu v živote veríme, čo je pre nás dôležité a čo nás motivuje, dávali najavo a stáli si za tým za akýchkoľvek okolností. Nie vždy to bude jednoduché, bude nás to mnohokrát stáť mnoho síl. Veriť a byť zodpovedný za všetkých okolností je náročná úloha na celý život. Ako povedal vzácny hosť konferencie, herec a moderátor Marek Eben „Ja veľmi neverím na hýbanie celým svetom. Ale keď pohnem sám sebou, tak môžem svojim príkladom pohnúť s ostatnými. Jadro tvorby hodnôt vidím v rodine. Myslím si, že sa ľudia občas schovávajú za deformáciu vinou systému - napr. komunizmom - tých slušných to nezdeformovalo, tých neslušných áno. Tak ako aj dnes.“

 

A to nás privádza k stavu spoločnosti. Súčasný stav spoločnosti je neradostný. V minulosti boli hodnoty nepochybne utvárané aj elitou spoločnosti. Tieto funkcie  sú dnes plnené len čiastočne , ak vôbec. „Problém nášho národa je v tom, že počas histórie opakovane prišiel o podstatnú časť elity spoločnosti, pričom elita je elitou tiež preto, že vedome hodnoty chráni…“ hovorí profesor Pirk.

 

Názov konferencie Návrat k hodnotám vyvolal otázku, kam až sa chceme vracať, do akého obdobia. Kedy na tom česká spoločnosť bola lepšie? Na ňu nie je ľahká odpoveď, avšak viac rečníkov sa zmienilo, že dôvodom ich pocitu o súčasnej nelichotivej  situácii v spoločnosti, je absencia hodnôt vo verejnom živote, hlavne v politike. Zdeněk Šimek, predseda Zväzu bánk a poisťovní a personálny námestník VZP ČR zastáva názor, že „ Východiskom z krízy, ktorú tak často skloňujeme, nie sú matematické modely, ale revízia hodnôt, ktoré sa pre väčšinu stali nejaké nezrozumiteľné. Pokiaľ sa k zodpovednosti za tieto kroky nehlási politická garnitúra dnešného sveta, sú na ťahu investori a manažéri firiem.“  A Hana Krbcová, členka predstavenstva PMF a konateľka a generálna riaditeľka ČEZ Korporátní služby, s.r.o. dodáva „Firemné hodnoty sú spoločnou témou manažmentu aj personalistov. Pretože, ak sú hodnoty v celej firme rešpektované a zdieľané, majú priamy vplyv na zvyšovanie výkonu jednotlivcov aj organizácií. Ich kultivácia je teda tou najlacnejšou, ale súčasne najťažšou cestou k prosperite firiem a štátov." 

 

Ambíciou PMF bolo naštartovať na konferencii diskusiu o vplyve hodnôt na výkonnosť firmy a celej ekonomiky. Debata začala stavom spoločnosti a postojom každého z nás k tejto téme, ale boli položené aj ďalšie otázky. Môže konečné obchodné výsledky dlhodobo ovplyvňovať skutočnosť, že deklarované hodnoty dodržujú zamestnanci na všetkých úrovniach riadenia včítane top manažmentu? Je vôbec možné aby sa stali pojmy ako firemná výkonnosť, firemná kultúra, či hodnoty spoločnou témou pre manažment a personalistov? Naša partnerská organizácia z Českej republiky, PMF, začala spoločne s ostatnými hľadať odpovede a chystá sa v týchto aktivitách ďalej pokračovať.

 

 

Igor Dokupil, viceprezident pre zahraničné vzťahy
Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov