Nepokazte si reputáciu zlým assessment centrom

Všimli ste si, že proces výberu zamestnancov sa zmenil? Už to nie je len o tom, že vy si vyberáte, ale aj zamestnanci si vyberajú vás.

 

Už samotný fakt, že realizujete assessment centrum vám v očiach potenciálneho zamestnanca pridáva body navyše. Ak ho ešte výborne zorganizujete, budujete dojem kvalitného zamestnávateľa, hoci aj u ľudí, ktorých odmietnete.

 

Tu je zoznam 5 bodov, ktoré musíte mať zvládnuté, ak chcete ako organizátor assessment centra zažiariť.

 

U vás doma

Assessment centrum je príležitosť pre uchádzačov nakuknúť k vám. Ak máte vhodný priestor, odporúčam využiť ho. Okrem toho, že sa takto môžete dobre odprezentovať, bude pre vás organizácia jednoduchšia a môžete sa sústrediť na dolaďovanie detailov. Je v miestnosti vešiak? Máme pre uchádzačov nejaké osviežujúce občerstvenie? Bude im chutiť naša nová káva? smiley

 

Pozor na harmonogram
Poskytnite účastníkom čo najviac detailov o tom, kedy hodnotenie začne a koľko času si majú rezervovať. S konkrétnym plánom aktivít ich zoznámite na mieste konania. Dbajte na to, aby ste dodržali časový plán. Každý kandidát musí mať rovnaké podmienky a to sa prejavuje aj v tom, že majú na každú úlohu rovnaké množstvo času. Pri nedodržaní tohto bodu hrozí, že kandidát spochybní objektivitu výberu. Zároveň, ak vznikne chaos v programe, môžete mať akokoľvek dobre nastavené úlohy, vzbudíte dojem neprofesionality. 

 

Hodnotitelia
Počas assessment centra idú kandidáti s kožou na trh. Ukazujú, čo v nich je a na základe toho potom budú hodnotení. Dbajte na správny výber hodnotiteľov. Zostavte komisiu z odborníkov na assessment centrum a doplňte ich internými ľuďmi, ktorých sa výber týka. Ukážte, že vám na tom záleží. Pozvite manažéra, prípadne budúceho kolegu, aby si navnímali nového človeka do tímu. Keď sa vám podarí zostaviť ideálnu kombináciu hodnotiteľov, nezabudnite sa v úvode predstaviť, aby o tom vedeli aj kandidáti.

 

Zmysluplné úlohy

Prepojenie medzi budúcou náplňou práce a úlohami, ktoré ste do assessment centra pripravili musí byť zjavné. Na čo vám bude informácia, ktorú dovolenkovú destináciu by si vybral špecialista pre odmeňovanie? Vždy sa pýtajte, ako táto úloha prispeje k posúdeniu schopností, ktoré sú pre túto pozíciu kľúčové. Program zostavený z nesúvisiacich úloh, ktoré sa recyklujú naprieč rôznymi firmami o vás naozaj dobrý dojem nevytvorí.

 

Feedback

A toto je pravdepodobne najdôležitejšia a najviac zanedbávaná fáza assessment centra. Hodnotiacim dňom to totiž nekončí. Vaši kandidáti investovali svoj čas a úsilie a je minimálne prejavom slušnosti poskytnúť im feedback. Každý účastník assessmentu má nárok vedieť, ako ste vyhodnotili vstupy, ktoré vám poskytol. Ak si aj kandidáta nevyberiete, spätná väzba, ktorú mu dáte je najcennejšia vec, ktorú mu môžete poskytnúť. Ak ste zvládli celý proces hodnotenia, nepokazte si to na konci neskorým alebo žiadnym feedbackom.

 

Assessment centrum je odrazom vašej kultúry a značky, ktorú budujete. Myslite na to, keď si budete vyberať partnera a plánovať najbližší výber. Okrem toho, že je to skvelá príležitosť pre vás spoznať kandidáta lepšie, je to zároveň príležitosť pre kandidáta spoznať lepšie vás.

 

Ivona Hodasová

Inovative Element

People Elements, spol. s r.o.