Novela Zákonníka práce od 1.9.2011

MPSVR SR a Národný inšpektorát práce pripravili k novele Zákonníka práce sériu bezplatných dvojdňových prednášok, ktoré sa realizujú počas septembra až novembra vo všetkých krajských mestách.

 

Prednášky prezentované zo strany ministra Jozefa Mihála sa venujú novele Zákonníka práce. Zástupcovia inšpektorátov práce prezentujú poznatky inšpekcie práce v oblasti pracovného práva, mzdových predpisov, nelegálneho zamestnávania a nových predpisov v oblasti BOZP a trhového dohľadu.

 

 

Zdroj: www.employment.gov.sk