Novela Zákonníka práce

Dňa 25. októbra 2012 schválila NR SR na 8. schôdzi návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/ 2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - parlamentná tlač 186 (uznesenie číslo 290).

 

  • Priebeh legislatívneho procesu
  • Schválené znenie zákona NR SR 186
  • Prezident podpísal 19.11.2012 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce ...
  • ZRRĽZ zorganizovalo 21.11.2012 pre svojich členov HR Fórum na tému Novela Zákonníka práce od 1.1.2013 (po skončení Valného zhromaždenia ZRRĽZ)
  • 27.11.2012 vyšiel v Zbierke zákonov, čiatka 90: Zákon č. 361/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony