O konferencii - po konferencii

Nie nadarmo sa hovorí, že „zdieľané šťastie je väčšie šťastie, zdieľaná starosť je menšia starosť“. Najdôležitejšie je nájsť toho, kto radosť aj starosť prežíva s nami.
Konferencia organizovaná Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov je presne tým miestom, na ktorom vždy nachádzam spriaznené duše, ľudí, ktorí ma napĺňajú vzácnym pocitom spolupatričnosti.


Tak, ako sa zvyšujú nároky na personálny manažment, tak sa zintenzívňuje potreba byť s ľuďmi, ktorí sú na rovnakej profesionálnej vlnovej dĺžke.
Možno si organizátori konferencie ani neuvedomujú nezastupiteľnosť svojej role, lebo každá práca rokmi nadobúda rutinu a istú samozrejmosť.
Pre mňa, a dúfam aj pre väčšinu účastníkov, bola tohtoročná konferencia dôležitá najmä svojim optimizmom. Žiadne pochmúrne myšlienky, žiaden pesimizmus, naopak – odhodlanie pokonať sa s ťažkosťami znásobenými svetovou krízou, ktoré bolestne doliehajú na našu ekonomiku a všetkých nás, ktorí sme v jej epicentre.
Tento optimistický prístup predznamenala už samotná štruktúra programu konferencie, nakoniec ho potvrdili všetci rečníci v prvý deň konferencie.


Vystúpenia všetkých sa mohli niesť aj v inom duchu – pán Uhrík sa mohol donekonečna sťažovať na globálne problémy automobilového trhu, pani Tomanek mohla ospravedlňovať chyby, ktorých sa dopustil bankový sektor, guvernér Národnej banky mohol „plakať“ nad dôsledkami finančnej krízy pre Slovensko a jeho ekonomiku, nové technológie v podaní pána Rebroša mohli byť prezentované ako nedostupné pre podfinancované firmy, hotelierstvo a turistika na Slovensku tiež nie je téma na práve optimistické vystúpenie, rovnako aj situácia v potravinárskom segmente slovenského hospodárstva.


Napriek tomu všetci uchopili obsah svojho vystúpenia z tej pozitívnej stránky, namiesto utápania sa v nemožnom hľadali východiská.
Panelová diskusia dôstojne zavŕšila prvú časť konferencie preto, že priniesla optimizmus orientovaný na človeka. Táto skutočnosť je asi tým najdôležitejším poznaním nás, personálnych manažérov, pretože každým dňom nás utvrdzuje v poznaní, že profesionálnym vedením  ľudí vo firmách dokážeme prekonávať aj veľké prekážky.

 

Všetkým oceneným v kategórii „Projekt roka“ a „Osobnosť roka“ právom patria naše blahoželania, lebo každý kto je v práci s ľuďmi úspešný, je tým pomyselným svetielkom na konci tunela, ktoré je zárukou, že riešenia existujú a sú dosiahnuteľné.

 

Druhý deň konferencie pokračoval v pozitívnom trende už len samotnou vysokou účasťou na workshopoch. Ich kolegiálna atmosféra znásobila poznatkový potenciál, ktorý priniesli, workshopy potvrdili známu pravdu o tom, že sebavzdelávania, sebazdokonaľovania nikdy nie je dosť.

 

Milí kolegovia, ďakujem Vám, že ste využili ponuku Združenia a prišli ste na konferenciu. Ďakujem Vám najmä za to, že ste ma opäť nenechali na pochybách o správnych ľuďoch na správnom mieste. Teším sa na ďalšie stretnutia a na náš kolektívny talent – zložitosti a problémy využívať ako výzvy a cestu k novým úspechom.
 


Bernardína Borsíková
personálny manažér TASR
(účastníčka konferencie "Personálny manažment a riadenie firmy 2009", Bratislava, 15. a 16. október 2009)