Osobnosť roka HR Gold 2016

Prinášame Vám rozhovor so Zuzanou Križanovou, HR senior manažérkou v spoločnosti TRW Steering Systems (Slovakia) s.r.o., ktorá získala cenu HR Gold v kategórii Osobnosť roka. Zuzana získala ocenenie za mimoriadny osobný vklad do rozvoja HR komunity v trenčianskom regióne ako aj v rámci celého Slovenska, za vybudovanie dobrého mena a silnej pozície úseku HR v rámci spoločnosti a za príkladné vybudovanie HR business partnerstva s manažmentom spoločnosti. 

 

1. Zuzka, aké boli Tvoje prvé pocity, keď si sa dozvedela o tom, že si získala ocenenie HR Gold – Osobnosť personálneho manažmentu za rok 2015?
...veľmi dobrá otázka smiley keď mi Zdenka Junasová (vlaňajšia držiteľka tejto ceny) z poverenia komisie oznámila túto „novinu“, práve som sedela v taxíku spolu s mojim HRD a dočasným Plant Managerom z našej centrály v UK smiley bolo pre mňa dosť obtiažne si za daných podmienok a v danej situácii túto informáciu vypočuť,  spracovať a potom si ju ešte vyhodnotiť a uložiť v hlave... s vedomím, že jej následná interpretácia môjmu „šéfovi“ v taxíku by bola prinajmenej neprofesionálna bez ďalších informácií / teda za čo mi cena bola udelená? Moji šéfovia a aj kolegovia a ostatní zamestnanci sa to dozvedeli až po mojom príchode z konferencie ( s cenou v ruke), kde som si ju prišla prevziať. Jediný, kto o tom vedel bol môj Plant Manager, ktorý ma chcel prísť na konferenciu osobne podporiť pri preberaní tohto ocenenia. A moje pocity? Nerozmýšľala som, komu a kde sa cenou „pochválim“, ale komu ďalšiemu (okrem seba) by som sa za jej dosiahnutie a udelenie mala poďakovať.

 

2. Kto Ťa na Tvojej HR dráhe najviac ovplyvnil?
Toto som už čiastočne vyjadrila aj počas svojej ďakovnej reči pri preberaní ceny. Okrem môjho  otca, ktorý bol zároveň aj môj životný kouč, nechal ma „konať“ a získavať svoje vlastné skúsenosti, podporoval ma a nechával mi obrovský priestor na sebarealizáciu, to boli aj ďalší ľudia. Človek, ktorý vo mne objavil môj „HR potenciál„ (hoci som sa u neho vo firme uchádzala o pozíciu chemického inžiniera, pretože práve chémiu som 9 rokov študovala) ma s plnou dôverou nechal  rozvíjať  sa v tejto spoločnosti v oblasti HR. Jeho inštinkt a moje rozhodnutie sa napokon ukázali ako správne a potom sa moja profesná kariéra rozvíjala už len v oblasti HR. Významný podiel na mojej HR dráhe malo samozrejme aj ZRRĽZ (dnešné HRcomm). To bola moja „alma mater“ personalistiky, od svojich HR kolegov a tiež spolu s nimi sme vlastne celé „HR“ tvorili a spolubudovali, mala som sa od koho učiť a tiež komu odovzdávať svoje skúsenosti.

 

3. Do spoločnosti TRW si nastúpila pred 12 rokmi. Ktoré momenty počas Tvojho pôsobenia v spoločnosti vnímaš ako kľúčové?
Veľmi tesný stret s inými kultúrami, rozhodne „voľná ruka“ a právomoci, ktoré mi umožnili strategicky veci navrhovať a tiež tieto návrhy s pomocou nášho tímu realizovať. Žiaden mikromanažment – proste dôvera a podpora, jasne definované očakávania. Nebáli sa zveriť rozbeh spoločnosti človeku, ktorý nemal ani zďaleka toľko skúseností ako mnohí iní, ale verili môjmu potenciálu, inštinktu, usilovnosti a hlavne zodpovednosti za moje konanie.

 

4. Čím si chcela byť ako malá? 
...to by bol dlhýýýý zoznam smiley bavilo ma všetko, čo malo v sebe dynamiku a kreativitu. Nemala som nejaké špeciálne „joby snov“, ale najlákavejšie boli vždy pre mňa náročné veci  a pri ich zdolávaní tieto vo mne zanechávali silné pocity smiley. Vždy som chcela ľuďom pomáhať alebo s nimi pracovať v úzkom kontakte, preto jednou z „top“ povolaní bola lekárka (dokonca niekde na misii v 3. svete) smiley a žurnalistka... detské sny sa síce nezrealizovali, ale princíp: „pracovať s ľuďmi a pre ľudí“ sa naplnil.

 

5. Čo je pre Teba v pozícii HR manažéra motivujúce?
Budovanie hodnoty smiley - musím za sebou vidieť konkrétny výsledok „zmysluplnej práce“, vidieť, že ľudia sa pri práci vedia zároveň aj baviť a že do nej vkladajú viac, než len „minúty pracovnej doby priamoúmerné ich „cene práce“. Je motivujúce, ak sa dokážu pre niečo nadchnúť a vybočiť z „uniformity“ a vložiť do toho kúsok „srdca“ a ak tieto aktivity pomáhajú samozrejme aj samotnému biznisu.

 

6. Čo by si odkázala kolegom z HR komunity?
Robte len to, čomu veríte a čo Vás robí šťastnými. Obohacujme sa navzájom, stretávajme sa a zdieľajme nielen pracovné a odborné skúsenosti, ale aj osobné priateľstvá... Veď sme špeciálna sorta: HR family smiley.

 

So Zuzanou sa môžete stretnúť na Jarnom seminári HR Gold: Inšpirácie od najlepších dňa 10. marca 2016 v Bratislave. Viac info o seminári TU.