Personálny manažment 2011

Konferenciu organizuje týždenník TREND v spolupráci so Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov. Konferencia je spojená s udeľovaním výročných cien HR Gold 2011.
 
Poohliadnutie za konferenciou Personálny manažment 2010:
Ľudia a firmy. Čo príde po kríze?

 

Už tradične sa október pre profesionálov pracujúcich v oblasti riadenia a rozvoja ľudí na Slovensku spája s výročnou konferenciou Personálny manažment. Myslím, že môžeme hovoriť o úspešnej tradícii, keďže v roku 2010 sme zorganizovali už 16. ročník tejto konferencie a už druhýkrát to bolo pod hlavičkou Trend konferencií. Organizátorom konferencie bol po prvý raz  týždenník Trend a odborným garantom zodpovedným za program i naďalej Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov.

 

V tomto ročníku sme zaznamenali rekord v počte účastníkov. Stretlo sa tu vyše 160 odborníkov, ktorí sa 20. a 21. októbra 2010 na dvojdňovom podujatí venovali aktuálnym témam, prezentáciám, diskusiám, výmene názorov, ale aj príjemným stretnutiam plných človečiny.

 

Keď sme volili tému konferencie, dali sme si ambicióznu úlohu pozrieť sa v čase krízy na prácu s ľuďmi z iného pohľadu, a to, ako sa firmy pripravujú na čas po kríze, ako využívajú zdroje, ktoré firma má, a to hlavne angažovanosť, zapojenosť, rozvoj ľudí, teda či sa aj v časoch krízy dá pracovať na intenzívnejšom využívaní najvzácnejšieho kapitálu firmy, alebo je to len o šetrení nákladov.

 

Program konferencie začal vystúpením ministra práce, rodiny a sociálnych vecí, pána Jozefa Mihála, ktorý prezentoval svoje predstavy o zmenách na trhu práce a pracovno-právnej legislatívy. Čas, ktorý sme mali k dispozícii, využili účastníci konferencie aj na zaujímavú diskusiu a pán minister veľmi fundovane zodpovedal viacero veľmi zaujímavých otázok.

 

Prvý tematický blok konferencie mal názov Employee engagement. Hlavným rečníkom tohto bloku bol pán Wolfgang Schweiger, zakladateľ agentúry GfK – Trustmark, ktorý sa na angažovanosť zamestnancov pozrel cez jej podiel na zvyšovaní výkonnosti organizácie, a na číslach a výsledkoch výskumov nám ukázal, aké dôležité je pre firmy investovať do ľudí, do ich rozvoja a angažovanosti.
V tomto bloku vystúpili so svojimi príspevkami a príkladmi práce s ľuďmi v konkrétnych firmách aj pán Ivan Košalko, generálny riaditeľ PPC Čab a pani Rozwitha Kováčiková, riaditeľka hotela Yasmin v Košiciach. Z ich príspevkov bolo zrejmé, že sú to manažéri, ktorí si uvedomujú dôležitosť investovania do ľudí a ich vzťahu k firme, čo sa odráža priamo na výsledkoch firmy, ako aj na prístupe a výkonoch jednotlivcov.

 

Druhý tematický blok sme nazvali Ako zostať úspešný a budovať nový tím. Jeho cieľom bolo ukázať, že aj v časoch krízy sú firmy, ktoré rastú, ktoré sú úspešné, alebo ktoré vedia využiť práve prácu s ľuďmi na zlepšovanie svojich výkonov aj v ťažkých časoch. Hlavným rečníkom tohto bloku bol pán Jozef Ondáš, generálny riaditeľ T-Systems Slovakia, firmy, ktorá patrí na Slovensku k najrýchlejšie rastúcim a za štyri roky vyrástla z nuly na firmu s takmer 2 000 zamestnancami. To by sa, samozrejme, nedalo bez inovatívnych prístupov k získavaniu ľudí, ich rozvoju, novým spôsobom riadenia, organizácie, motivácie a pod. Do tohto bloku prispeli svojimi poznatkami a skúsenosťami aj Branislav Hunčík, riaditeľ poradenstva pre ĽZ pre ČR a SR v PWC, Ivana Repová, HR Director IAC Group Slovakia a Zuzana Križanová, HR Manager TRW Steering Systems Slovakia. Z ich vystúpení sa mohli účastníci konferencie inšpirovať, ako sa dajú mobilizovať vnútorné zdroje aj v zložitých časoch, či už je to cez vzdelávanie, inovácie, projektový manažment, a pod. Vyššia efektívnosť ľudských zdrojov môže priniesť konkrétne výsledky pre firmy aj pri znižovaní nákladov.

 

Tretím blokom prvého dňa konferencie bola nová téma Net Generation a v rámci nej sme mali ambíciu otvoriť diskusiu o nových formách práce s novou generáciou Y a prichádzajúcou generáciou Z, ako sa mení spôsob práce, ich motivácia, organizácia, spôsob riadenia, komunikácie. To sa najviac odráža v nových servisných centrách, IT firmách a mnohých mladých kolektívoch, kde sa funguje veľakrát vo virtuálnych, medzinárodných tímoch, a pod. Leadership 21. storočia bola téma hlavného rečníka tohto bloku, pána Pepper de Calliera, predsedu predstavenstva Bubenik & Partners, ktorý sa celý profesionálny život venuje otázkam leadershipu, vzdelávania manažérov, koučovaniu. Pepper nám predstavil nové výzvy, ktoré sú pred lídrami súčasnosti, hodnoty, ktoré sú a budú podstatné pri vedení ľudí a možnosti, ako sa s týmito výzvami vysporiadať. Veľmi zaujímavými boli aj príspevky pani Tatiany Orglerovej, HR riaditeľky IBM Slovakia, pána Andreja Zemandla, HR špecialistu firmy ESET, a ich konkrétne skúsenosti z práce s mladými ľuďmi, ktorí majú odlišné nazeranie na svet práce, na vzájomné fungovanie tímov a ich lídrov. Dalibor Bednařík, prezident ICF Slovak Chapter a úspešný kouč vniesol do tejto zaujímavej diskusie myšlienky a niekoľko postrehov psychológa.

 

Prvý deň konferencie vyvrcholil odovzdávaním cien HR GOLD. 
Ocenenou osobnosťou roka sa stal pán Jozef Ondáš, generálny riaditeľ T-Systems Slovakia za výnimočný prístup a mimoriadne výsledky pri budovaní spoločnosti T-Systems Slovakia s využitím inovatívnych nástrojov na získavanie a rozvoj ľudí a za iniciovanie spoločnej regionálnej podpory rozvoja kvalifikovanej pracovnej sily v rámci východného Slovenska. 
V kategórii Projekt roka boli ocenené projekty:

  • Projekt VSE Košice, autori Veronika Bačíková a kol. Spolupráca so strednými školami s cieľom prípravy budúcich zamestnancov pre oblasť sietí, za 5 ročnú aktívnu snahu o kvalitnú prípravu nových potenciálnych zamestnancov.
  • Projekt spoločnosti TRENS, autori Jela Hamajová a kol. Podpora výkonnosti podniku prostredníctvom HR nástrojov, v ktorom sa HR prejavilo ako skutočný strategický partner a zlepšením výkonnosti firmy sa podpísali na záchrane firmy pred krachom.
  • Projekt Márie Sutorčíkovej a kol. z Molex Slovakia: Unikátne uzatváranie prevádzky na Molex spôsob, za to ako zvládli ukončenie prevádzky slušne, s rešpektom a podporou zamestnancov už bývalej firmy Molex Slovakia.

 

Osobitosťou ceny HR Gold, ktorú Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov pripravuje spolu so spoločnosťou ibis partner Slovakia je, že sa chceme učiť od tých najlepších, a preto stále na jar pripravujeme seminár, na ktorom sa laureáti ceny podelia o svoje poznatky a skúsenosti. Veľmi radi na tomto seminári uvítame všetkých, ktorí sa radi učia a diskutujú s tými, ktorým sa niečo dobré podarilo.

 

Druhý deň už tradične patril workshopom, praktickým ukážkam nástrojov na riadenie a rozvoj ľudí, ktoré si účastníci mohli priamo zažiť. Každý workshop sa opakoval dvakrát. Záujmu účastníkov sa tešili tieto workshopy:

  • Tímový coaching ako nová forma rozvoja organizácie a jednotlivcov, ktorý viedla Eva Birčáková, firma Adamas.
  • Rozvojový tréning prostredníctvom angličtiny: Kľúč ku komunikácii viedli Eva Paršová a Kevin Batchelor z Harmony – Tvoja cesta poznania.
  • Leadership Development – o svoje predstavy, skúsenosti a názory sa podelil pán Pepper de Callier z Prague Leadership Institutu.
  • Nové formy vzdelávania predstavila Jana Olexová zo spoločnosti TIMAN.

 

Spestrením záveru konferencie bolo losovanie veľmi zaujímavých cien, z ktorých spomeniem napríklad hlavnú cenu, jazykový kurz angličtiny vo Veľkej Británii v hodnote 1 560 GBP, venovaný spoločnosťou Harmony - Tvoja cesta poznania a viacero iných zaujímavých cien.

 

Veríme, že program konferencie bol natoľko pestrý, že si v ňom mohol každý nájsť niečo pre seba, možno inšpiráciu, možno poučenie, možno niečo na zamyslenie, a sme presvedčení, že to bolo opäť aj príjemné stretnutie ľudí, ktorí si majú čo povedať. 

 

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník ale aj na iné stretnutia na zaujímavých akciách nášho Združenia. 

 

 

Anna Hudáková,
prezidentka Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov