PERSONÁLNY MANAŽMENT 2011

Október je pre nás HRistov malým sviatkom. Túto jeseň sme sa opäť stretli na 17. ročníku konferencie Personálny manažment 2011 pod názvom Leadership, efektivita a inovácie, kde sme sa snažili odpovedať na otázky, čo zmenila kríza v požiadavkách lídrov, je to iba o šetrení alebo aj o zlepšovaní fungovania firiem, vieme sa neustále zefektívňovať a myslieť pritom na budúcnosť?
 
V prvom bloku nás nadchol Ján Telenský, majoritný vlastník Aquaparku Poprad, ktorý sa s nami podelil o vlastné vnímanie pojmu leadership aj v historickom kontexte a na príkladoch ľudí, o ktorých síce vieme, ale ich odkaz si často nevkladáme do rovnice úspechu lídra, akým bol aj Alexander Dubček, obľúbený líder Jána Telenského. Mne osobne utkvela v pamäti jeho osobná rovnica – leadership je o charaktere a stratégii. Následne nám Achim Saul, člen predstavenstva SPP, predstavil projekt zmeny riadenia organizačného modelu ich spoločnosti. Stephen Langton a Ján Uriga zo spoločnosti Deloitte predstavili koncept As ONE zaoberajúci sa kolektívnym leadershipom.
 
V druhom bloku sme sa posunuli od leadershipu ku efektivite. Markus Obenauf, zástupca riaditeľa Executive Academy z Viedenskej univerzity, nám prezentoval akademický pohľad na túto oblasť a potom sme mali možnosť zhliadnuť 3 rôzne praktické príklady od renomovaných riaditeľov ľudských zdrojov. Martin Čambor, riaditeľ odboru ľudských zdrojov zo Slovenskej sporiteľne, prezentoval svoju cestu transformácie HR oddelenia od transakčného ku strategickému HR business partnerstvu. Kúzlom tejto prezentácie bolo to, že Martin spôsobom jemu vlastným sa nezištne podelil s publikom, v ktorom sedeli mnohí naši noví a mladí kolegovia, o doslova “kuchárku” realizovania tejto zmeny, vrátane pomenovania všetkých úskalí a možných omylov ako aj poučení sa z nich. Silvia Truchanová, vedúca úseku pre ľudské zdroje zo spoločnosti Západoslovenská energetika nám predstavila projekt riadenia zmeny u nášho najväčšieho distribútora energie v oblasti HR. Téme zvyšovania efektivity prostredníctvom HR procesov sa venoval aj ďalší personálny riaditeľ, Roman Nosko zo spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia, pričom sa sústredil na ich vlastný certifikačný model zamestnancov.
 
Po obede sme boli poctení návštevou pána ministra Jozefa Mihála, ktorý napriek tomu, že mal pokračujúce zasadanie parlamentu v čase závažných zmien na politickej scéne, prijal pozvanie a strávil s nami čas kvalitnou a otvorenou diskusiou. Oceňujeme, že ho zaujímalo praktické uplatňovanie novelizácie Zákonníka práce, našej hlavnej právnej normy, s ktorou každý z nás dennodenne pracuje, ako aj naše pripomienky či obavy z možných zmien v blízkej budúcnosti.
 
Popoludňajší blok patril predstaveniu inovatívnych riešení a foriem osobného rozvoja nastupujúcej generácie lídrov. Prvý príspevok patril Ivane Sendeckej, zakladateľke hnutia Next Generation Leaders of Slovakia a Ronovi Caruccimu, ktorý toto hnutie odborne podporuje a sám je jeho nadšeným inšpirátorom. Druhý príspevok predniesol Michal Kitko zo združenia Manageria, kde sa snažia inovatívnym spôsobom rozvíjať študentov vysokých škôl mimo akademickej pôdy v oblastiach kritických pre ich úspech v kariére, pomáhajú pre nich budovať network s inými úspešnými mladými ľuďmi a významnými osobnosťami z praxe. Bolo mimoriadne inšpiratívne vidieť ich nadšenie a entuziazmus a presvedčenie, že za svoj rozvoj nesieme zodpovednosť primárne my sami.
 
Záver prvého dňa patril slávnostnému vyhláseniu a predstaveniu laureátov súťaže HR Gold 2011. 
V kategórii Osobnosť personálneho manažmentu získal ocenenie Martin Čambor, riaditeľ divízie ľudských zdrojov v Slovenskej sporiteľni, za príkladné líderské vedenie divízie ľudských zdrojov, za vytvorenie vnútornej klímy angažovanosti a skvelej odbornosti členov tímu s jasnou orientáciou na bankový biznis a za úspešnú realizáciu významných pozitívnych zmien v podnikovej kultúre Slovenskej sporiteľne.
 
V kategórii Personálny projekt boli ocenené spoločnosti:

  • Jana Bačková a kol. z IBM International Services Centre za kreatívne a inšpiratívne riešenie náborového procesu
  • Pavol Cedzo a kol. z Whirlpool Slovakia za inovatívnu a pokročilú metódu zvyšovania flexibility ľudských zdrojov v produkčnom procese výrobného podniku
  • Ingrid Trenčanská a kol. z Holcim Slovensko za výrazný príspevok k urýchleniu rozvoja manažérskych zručností v podniku.

 

S laureátmi ceny HR Gold 2011 sa budete môcť stretnúť na jarnom seminári HR Gold: inšpirácie od najlepších, na ktorom sa laureáti ceny podelia o svoje poznatky a skúsenosti.

 
Večer sme strávili príjemnou diskusiou s kolegami a zdieľaním našich po slovensky best practices, takže sa opäť potvrdilo, že naša komunita je výnimočná svojou otvorenosťou a snahou posunúť slovenské riadenie ľudských zdrojov k efektívnejšiemu a inovatívnejšiemu a replikovať recepty na úspech overené praxou našich kolegov.
 
Druhý deň patrí už každoročne workshopom. Tri zaujímavé témy boli predstavené opakovane 2-krát, takže poskytli dostatok priestoru pre účastníkov konferencie vybrať si zo zaujímavého menu.
 
Zákonník práce a jeho praktickú aplikáciu v rámci novelizácie predniesla Katarína Matulníková, senior advokátka kancelárie Allen & Overy.
Rezonujúcu tému Leadership – ste pripravení na to, čo má prísť? moderoval Zsolt Szelecki, CEE HR Consulting Partner zo spoločnosti PricewaterhouseCoopers.
Ako funguje výkonný tím a teóriu „three men make a tiger“ moderoval Jan Stejskal, partner zo spoločnosti Belbin. Tento mimoriadne akčný seminár nám veľmi názorným spôsobom ozrejmil, s čím najčastejšie bojujú tímy. Efekt majority, stanovisko menšiny, syndróm direktívneho vedenia, paradox Abilene či koncept Groupthink. Ak by ste chceli o takýchto zaujímavých konceptoch vedieť viac, určite si nenechajte utiecť konferenciu Združenia aj na budúci rok.
 
Konferencia bola výbornou platformou na výmenu skúseností, miestom neformálnych stretnutí, ocenením pre tých najlepších v tomto roku a prísľubom, že napriek tomu, že čelíme prichádzajúcej druhej vlne hospodárskej a finančnej krízy, stále je okolo nás dosť profesionálov ochotných podeliť sa o svoje najlepšie skúsenosti ako aj omyly, ktorých sa treba vyvarovať.
 


Ing. Tatiana Orglerová, MBA
HAYGROUP