Personálny manažment a riadenie firmy

 

 

s potešením Vám oznamujeme, že po vzájomnej dohode Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov a týždenníka TREND sa od roku 2010 konferencia generálnych riaditeľov a personálnych manažérov PERSONÁLNY MANAŽMENT A RIADENIE FIRMY stáva súčasťou cyklu TREND konferencií.

Sme presvedčení, že toto spojenie posunie konferenciu na vyššiu kvalitatívnu úroveň a zároveň zvýši dôraz na potreby a rozvoj profesionálnej práce s ľudskými zdrojmi na Slovensku.

Veľmi radi Vás privítame na tohtoročnej konferencii, ktorej program sľubuje kvalitné odborné diskusie na aktuálne témy, ako aj zaujímavé osobné stretnutia.

 

S pozdravom

 

JUDr. Elena Klimešová, konateľka     

TREND Holding, s.r.o.    

PhDr. Anna Hudáková,  prezidentka

Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov